Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kennisnetwerk Biociden

Biociden zijn nodig om plaagdieren te bestrijden, te desinfecteren en te conserveren. Maar het verhandelen en gebruiken van deze middelen is een vak apart. De informatie die professionals tot zich moeten nemen groeit in omvang en complexiteit. Het Kennisnetwerk Biociden werkt aan optimale informatie voor deze professionals om verstandig biociden te gebruiken en non-biocidale alternatieven in te zetten.

Met de KNB Nieuwsbrief brengen we actuele informatie onder de aandacht. Het gaat hierbij om informatie die door de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd. Ook geeft de nieuwsbrief een overzicht van bijeenkomsten en publicaties over biociden.

KNB Events

Tijdens zogenaamde KNB Events gaan leden van het kennisnetwerk met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van biociden. De evenementen zijn beperkt in omvang, worden meerdere keren per jaar georganiseerd en zijn gericht op actuele ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten komen vertegenwoordigers van branches en sectoren aan het woord.

Initiatieven voor innovatie van biociden en hun toepassing zijn steeds meer noodzakelijk. Door deze initiatieven te stimuleren draagt het Kennisnetwerk Biociden eraan bij dat het juiste middel op het juiste moment én op de juiste manier wordt gebruikt. 

Nieuwsberichten

Zoeken:

Service