Kennisnetwerk Biociden

Biociden zijn stoffen of mengsels die gebruikt worden om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen. Het produceren, verhandelen en gebruiken van deze middelen is een vak apart. De informatie die professionals tot zich moeten nemen, groeit in omvang en complexiteit. Het Kennisnetwerk Biociden heeft als doel de stakeholders te faciliteren door hen te voorzien van relevante informatie, maar vooral ook door veranderingen te katalyseren door als platform te dienen voor de KNB-leden. Iedereen die met biociden van doen heeft (producenten, beleidsmakers, adviseurs, toepassers, etc.) kan van het Kennisnetwerk gebruik maken.

KNB Nieuwsbrief

Met de KNB Nieuwsbrief brengen we actuele informatie onder de aandacht. Het gaat hierbij om informatie die door de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd. Ook geeft de nieuwsbrief een overzicht van bijeenkomsten en publicaties over biociden.
Aanmelden nieuwsbrief.

KNB LinkedIn

Binnen de besloten LinkedIn-groep van het Kennisnetwerk wordt kennis gebracht maar ook gehaald. Naast nieuwsberichten kunt u ook oproepen voor deelname aan discussiegroepen verwachten.

KNB Events

Tijdens zogenaamde KNB Events gaan leden van het kennisnetwerk met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van biociden. De evenementen zijn over het algemeen beperkt in omvang, worden meerdere keren per jaar georganiseerd en zijn gericht op actuele ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten komen vertegenwoordigers van branches en sectoren aan het woord. Het Kennisnetwerk Biociden faciliteert met de KNB events de dialoog om knelpunten bloot te leggen maar vooral om oplossingen te identificeren.

Nieuwsberichten

Meer nieuws