U bevindt zich op: Home KNB Events

KNB Events

Tijdens zogenaamde KNB Events gaan leden van het kennisnetwerk met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van biociden. De evenementen zijn beperkt in omvang, worden meerdere keren per jaar georganiseerd en zijn gericht op actuele ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten komen vertegenwoordigers van branches en sectoren aan het woord.

Aankondigingen: 

Er zijn momenteel geen aankondigingen.

Verslagen:

Netwerkbijeenkomst over biociden vanuit Europees perspectief

Op woensdag 18 april organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een netwerkbijeenkomst over Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden. Mario Nagtzaam (senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector biociden bij Directoraat-Generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie) sprak met bijna honderd vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid en kennisinstellingen. Lees meer.

Bijeenkomst 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’

Op 24 oktober 2017 was er de bijeenkomst 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’. De bijeenkomst richtte zich op regelgeving (biocidenbeleid en handhaving), voorlichting aan booteigenaren en de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven (innovatie). Lees meer.

Veilig en gezond weefsels conserveren – nu en in de toekomst, ‘Welkom in elkaars wereld’

Op 26 september 2017 organiseerde het Kennisnetwerk de bijeenkomst ‘Welkom in elkaars wereld’. Hierin kwamen de werelden van de weefselconservering, de ontwikkeling van weefselconserveringsmiddelen en de biocidenregelgeving bij elkaar gebracht. Te zien was hoe professionals in de verschillende werelden veilig en gezond weefsel conserveren bevorderen. Lees meer.

KNB/WIP minisymposium Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg

Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) organiseerden op 14 november 2016 een discussiebijeenkomst over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Het doel van de bijeenkomst was het delen van kennis over de biocidenregelgeving en de beoordeling van desinfectiemiddelen en het bespreken van de knelpunten rond het gebruik van en de regelgeving voor desinfectiemiddelen. Lees meer.

KNB symposium 2016

Op 13 oktober 2016 vond het symposium ‘Biociden genoeg – Genoeg biociden’ plaats in het LEF Future Center in Utrecht. Tijdens het symposium kwamen producenten, handelaren, professionele gebruikers, medewerkers van overheidsinstellingen en consumentenorganisaties bijeen. Lees meer.

Gebruik van formaldehyde in voetenbaden

Het gebruik van voetbaden voor vee onontbeerlijk ter voorkoming van klauwaandoeningen. Toch is het nodig om te zoeken naar alternatieven. Het gebruik van voetbaden is arbeidsintensief, koeien (vooral jong vee) bieden soms veel weerstand tegen voetenbaden, maar bovenal bevatten de meeste voetenbaden formaline (een oplossing van formaldehyde). Daarom organiseerde het Kennisnetwerk Biociden op 29 september 2016 een bijeenkomst waarin betrokkenen uit de veehouderijsector en overheidspartijen elkaar informeren over de meest recente ontwikkelingen en zoeken naar oplossingen. Lees meer.

Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven

Meer voorlichting kan helpen bij het duurzamer bestrijden van aangroei op boten in de pleziervaart. Deze conclusie trekken meer dan 20 vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die met elkaar in gesprek gingen tijdens het KNB event ‘Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven’ op 17 september 2015. Lees meer.

 

Zoeken:

Service