U bevindt zich op: Home KNB Events Netwerkbijeenkomst over biociden vanuit Europees perspectief

Netwerkbijeenkomst over biociden vanuit Europees perspectief

Op woensdag 18 april organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een netwerkbijeenkomst over Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden. Mario Nagtzaam (senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector biociden bij Directoraat-Generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie) sprak met bijna honderd vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid en kennisinstellingen.

Bedrijven brachten hun zorgen naar voren over de hoge kosten van het stoftoelatingsproces. Ook werden zorgen geuit over tegenstrijdigheden tussen biocidenwetgeving en andere wet- en regelgeving. Bovendien werden knelpunten besproken in de beschikbaarheid van werkzame stoffen voor sommige productsoorten, zoals vloeistoffen die nodig zijn voor balsemen en opzetten (productsoort 22).

Mario Nagtzaam sprak onder anderen over de manier waarop de biocidenverordening ingevoerd wordt binnen de Europese Unie, innovatie en mogelijkheden voor Nederland om biociden te agenderen in Brussel.
 

Zoeken:

Service