U bevindt zich op: Home Nieuws NieuwsArchief 7-tal stoffen goedgekeurd voor gebruik in biociden

7-tal stoffen goedgekeurd voor gebruik in biociden

Er zijn 7 ‘bestaande’ werkzame stoffen goedgekeurd om op Europees niveau in biociden te mogen worden gebruikt. De stoffen zijn geplaatst op de Unielijst van werkzame stoffen. De goedkeuringen zijn per stof in Uitvoeringsverordeningen vastgesteld. In deze Uitvoeringsverordeningen zijn de voorwaarden te vinden die aan de toelating van biociden met deze werkzame stoffen verbonden zijn. De goedkeuring geldt vanaf 1 juli 2015.

De volgende stoffen zijn goedgekeurd voor gebruik in verschillende productsoorten:

stofnaam

 

Productsoort

 

Uitvoerings-verordening (EU)

 

Bijzonderheden

 

 

 

Kopersulfaat-pentahydraat 

 

2 (Desinfectie van oppervlakken en materialen)

 

Nr. 1033/2013

 

 

 

Benzoëzuur 

3 (Dierhygiëne)

 

4 (Voeding, diervoeders, voedsel- contactmaterialen)

 

Nr. 1035/2013

 

Niet geëvalueerd voor opname in voedselcontact materialen1

 

Broomazijnzuur

 

4 (Voeding, diervoeders, voedsel- contactmaterialen)

 

Nr. 1032/2013

 

Niet geëvalueerd voor opname in voedselcontact materialen1

 

IPBC 1037/2013

 

6 (Conservering tijdens opslag)

 

Nr. 1037/2013

 

 

 

Tebuconazool 

7 (Filmconservering);

 

10 (Conservering van bouwmaterialen)

 

Nr. 1038/2013

 

Komt in aanmerking voor vervanging2

 

Etofenprox

 

18 (Insecticiden, acariciden, andere geleedpotigen)

 

Nr. 1036/2013

 

Komt in aanmerking voor vervanging3

 

Aluminiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt

 

20 (Bestrijding andere gewervelde dieren)

 

Nr. 1034/2013

 

 

 

  1 De evaluatie betrof niet de opneming van biociden die de werkzame stof bevatten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Voor dergelijke materialen kan het nodig zijn specifieke grenswaarden vast te stellen voor de migratie in levensmiddelen, als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder e), van Richtlijn (EG) nr. 1935/2004. De goedkeuring geldt dus niet voor dergelijk gebruik, tenzij deze grenswaarden zijn vastgesteld, of is vastgesteld dat grenswaarden niet nodig zijn.
2  De kenmerken van tebuconazool maken de stof (zeer) persistent en toxisch. Met het oog op producttoelating komt de werkzame stof in aanmerking voor vervanging overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 528/2012.
3  Uit de kenmerken van etofenprox blijkt dat de stof bioaccumulerend en toxisch kan zijn. Met het oog op producttoelating komt de werkzame stof in aanmerking voor vervanging overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 528/2012.

 

 

Zoeken:

Service