U bevindt zich op: Home Nieuws NieuwsArchief Bromadialon bevattende biociden mogen door Duitsland niet geweigerd

Bromadialon bevattende biociden mogen door Duitsland niet geweigerd

Volgens Duitsland voldeden een aantal biociden met bromadialon, die in andere lidstaten al zijn toegelaten, niet aan de wettelijke vereisten. Het gebruik ervan was volgens Duitsland niet veilig voor de mens omdat opname via de huid niet goed zou zijn beoordeeld. Duitsland wilde daarom geen wederzijdse erkenning verlenen aan deze producten. Op kennisgeving hiervan is de Europese Commissie een commentaarprocedure gestart. Op basis van de ontvangen opmerkingen en de evaluatie daarvan heeft de Commissie besloten het voorstel van Duitsland af te wijzen. Achtergrond en betreffende biocide producten zijn te vinden in de wetstekst

Bekijk de Europese wetgeving bij dit besluit:
Uitvoeringsbesluit (2014/133/EU) tot afwijzing van de door Duitsland overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad voorgestelde weigering van toelatingen voor het gebruik van bromadiolon bevattende biociden.

Commission Implementing Decision (2014/133/EU) rejecting the refusal of authorisations of biocidal products containing bromadiolone notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council.

 

 

 

Zoeken:

Service