U bevindt zich op: Home Nieuws NieuwsArchief Ingeperkt gebruik van een difenacum bevattend biocide in Duitsland

Ingeperkt gebruik van een difenacum bevattend biocide in Duitsland

De aanvraag tot wederzijdse erkenning van een biocide met difenacum als werkzame stof heeft geleid tot een inperking van het gebruik van dit product in Duitsland. Het betreffende product is een rodenticide. Het product is in Duitsland op de markt toegelaten, maar mag uitsluitend door opgeleide professionele gebruikers of professionele gebruikers met een vergunning worden gebruikt.

Deze inperking van het gebruik is een risicobeperkende maatregel. Gebruiksinstructies van dit product dienen om het risico op secundaire vergiftiging van niet-doeldieren te minimaliseren en selectie en verspreiding van resistentie te voorkomen. Alleen van professionele gebruikersgroepen wordt verwacht zij de gebruiksinstructies opvolgen. Daarom werd bij opname van difenacum in de lijst van toegestane stoffen gesteld dat het gebruik van producten met deze stof beperkt moest blijven. Bij de toelating van producten die difenacum bevatten moet het gebruik beperkt worden tot professionele gebruikers. Deze beperking was bij eerdere toelating van dit product in Italië niet meegenomen.

Bekijk de Europese wetgeving bij dit besluit:
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE tot goedkeuring van door Duitsland overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad aangemelde beperkingen van toelatingen voor het gebruik van een biocide dat difenacum bevat

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION approving restrictions of the authorisation of one biocidal product containing difenacoum notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

 

 

Zoeken:

Service