U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 14 juli 2015

Nieuwsbrief 14 juli 2015

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 25 augustus. Wilt u deze via de mail ontvangen? Meld u dan aan via info@kennisnetwerkbiociden.nl. Het redactieteam wenst u een prettige zomer(vakantie).

Column Maartje Nelemans: Beleid op drie pijlers

Jarenlang de drijvende kracht achter de beleidsontwikkeling rond biociden: Maartje Nelemans sluit in augustus haar professionele loopbaan af bij het ministerie van IenM. Ze belicht nog een keer de drie pijlers waarop het beleid gebaseerd moet zijn en ze geeft richting aan de toekomst. Lees meer.

Afscheid van Maartje Nelemans

Als coördinatoren van het netwerk hebben we altijd veel steun ervaren van achtereenvolgens Frank van Herwijnen (voor de aanzet), Rob van Ittersum (voor het laten groeien) en tenslotte aan Maartje, tijdens de jaren dat het netwerk volwassen begon te worden en zich op zijn toekomst ging beraden. Lees meer

Maatregelen tegen invoer exotische muggen verlengd

Via de import van gebruikte autobanden kunnen exotische muggen met tropische ziektekiemen in Nederland terechtkomen. Het convenant dat overheid en bandenbranche sloten om dit probleem tegen te gaan, is met een jaar verlengd. Lees meer.

KNB draagt bij aan aanpak knaagdierbestrijding

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer haar plan van aanpak gestuurd voor de bestrijding van knaagdieren. Daarin stelt zij Integrated Pest Management centraal. Het plan van aanpak noemt ook het advies van de KNB werkgroep Dierhouderij om verantwoord biocidengebruik op te nemen in de opleidingen voor dierhouderij. Lees meer.

Knaagdierbestrijding vanaf 1 juli alleen met certificaat

Met ingang van 1 juli is het voor de bestrijding van muizen en ratten op het eigen erf verplicht het vakbekwaamheidsbewijs knaagdierbestrijding te hebben. Heel veel ondernemers hebben dit het afgelopen jaar al behaald. Voor wie dit nog niet hebben behaald en toch de bestrijding met rodenticiden op het eigen erf willen doen, is het dus zaak alsnog het certificaat te behalen. Naar het artikel van de Limburgse land- en Tuinbouwbond.

Adviezen aan Europese Commissie over goedkeuring stoffen

Het Biocidal Products Committee (BPC) van Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft 11 opinies aangenomen. Dit zijn adviezen over goedkeuring en niet-goedkeuring van een aantal werkzame stoffen voor gebruik in biociden aan de Europese Commissie, ECHA adviseert de Europese Commissie, die hierover de wetstekst vaststelt. Lees meer.

Nieuwe versie Register voor Biociden Producten (R4BP 3.3) nu beschikbaar

Naar het bericht van ECHA.

Berichten van het Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft verschillende bekendmakingen en nieuwsberichten gepubliceerd. Lees meer.

Zoeken:

Service