U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 1 december 2015 Stichting ontwikkelt schema voor certificering gebruik rodenticiden

Stichting ontwikkelt schema voor certificering gebruik rodenticiden

De stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) ontwikkelt een ‘certificatieschema’ voor professioneel gebruik van rodenticiden (anticoagulantia) rondom gebouwen en opslagplaatsen. Per 1 januari 2017 zijn bedrijven die buiten anticoagulantia gebruiken verplicht om hiervoor een certificaat te hebben. In het certificatieschema wordt vastgelegd hoe bedrijven te werk moeten gaan, om een dergelijk certificaat te kunnen verkrijgen en behouden.

 

Het certificatieschema ‘beheersing van rattenpopulaties’ zal aangeven dat  de principes van geïntegreerde plaagdierbestrijding (IPM) moeten worden toegepast om ratten buiten te bestrijden. Hierbij staan monitoring en preventie van plaagdieroverlast centraal. Alleen in uitzonderlijke gevallen en wanneer een aantal andere maatregelen al zijn genomen, mogen de anticoagulantia buiten worden gebruikt.

Risico’s

Anticoagulantia (rodenticiden die de bloedstolling remmen) kunnen grote risico’s voor het milieu met zich meebrengen. Bij het gebruik van deze middelen lopen bijvoorbeeld roofvogels en roofdieren, maar ook honden en katten, via doorvergiftiging een hoog risico. Bovendien blijken ratten resistent te kunnen worden tegen de werkzame stoffen in deze middelen.

Het project waarin het nieuwe certificatieschema wordt ontwikkeld, loopt tot en met januari 2016. Opdrachtgever hiervoor is het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De brancheorganisaties LTO, PLA..N en NVPB verlenen steun aan dit project. Er is een Centraal College van Deskundigen (CCvD) aangesteld, waarin belanghebbende partijen zitting hebben. Het CCvD geeft invulling aan het certificatieschema. De voorschriften gelden voor alle bedrijven en personen die professioneel anticoagulantia gebruiken, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers en gemeentelijke diensten.

Meerdere certificaten in één keer

De stichting KPMB heeft een systeem ontwikkeld waarin één audit kan worden gebruikt voor de certificering voor verschillende normen/keurmerken voor biociden. Naast de certificering voor buitengebruik van anticoagulantia kan het bijvoorbeeld gaan om certificering voor de bestrijding van houtaantasting in monumentale panden. Dit bespaart kosten.

Voor meer informatie

Nieuwsberichten KPMB

Groene Ruimte: Centraal College van Deskundigen voor bedrijfscertificering 'Beheersing van rattenpopulaties'

Zoeken:

Service