U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 20 oktober 2015

Nieuwsbrief 20 oktober 2015

Wilt u deze via de mail ontvangen? Meld u dan aan via info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Column Ton Breure: Duurzaam gebruik van biociden

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling zonder afwenteling naar elders of naar de toekomst.” Zo vatte Kees Plug, rond de eeuwwisseling directeur van een aantal directies van het toenmalig ministerie van VROM, het Brundtlandrapport uit 1987 samen. Hoe past het gebruik van biociden binnen een dergelijke maatschappelijke ontwikkeling? Biociden hebben ons in het recente verleden veel goeds gebracht, maar we kunnen ook een hoop van de geschiedenis leren. Lees meer.

Formaldehyde nog toegestaan ondanks nieuwe classificatie

Per 1 januari 2016 is de nieuwe classificatie van formaldehyde als carcinogeen (kankerverwekkend) officieel van kracht. Formaldehyde is de werkzame stof in veel desinfecteer- en conserveringsmiddelen. Als er voldoende alternatieven beschikbaar zijn, zal het Ctgb in principe geen biociden met formaldehyde toelaten tot de markt. De beschikbaarheid van alternatieven zal eerst per branche nader worden onderzocht. Lees meer.

Vlokmiddelen vallen nu onder de Biocidenverordening

De Europese Commissie heeft een Manual of Decisions ingetrokken om verwarring te voorkomen over de vraag of vlokmiddelen onder de biocidenregelgeving vallen. Het gaat hier om middelen die als doel hebben algen te laten uitvlokken. In 2012 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat producten die indirect werken op doelorganismen onder de biociden regelgeving vallen (Söll-arrest). Lees meer.

Nieuwe beoordelingsmethode voor effect stoffen op waterorganismen

Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om beter gebruik te kunnen maken van openbare wetenschappelijke literatuur bij de beoordeling van de effecten van chemische stoffen – zoals biociden - op waterorganismen. Openbare wetenschappelijke literatuur is een goede aanvulling op de standaardtoetsen die door de industrie moeten worden uitgevoerd, maar het is vaak lastig om de betrouwbaarheid van dit soort studies te beoordelen. Lees meer.

België gaat nanomaterialen registreren

Bedrijven moeten binnenkort de nanomaterialen die ze op de Belgische markt brengen registreren. Het register is vanaf 1 januari 2016 verplicht voor stoffen geproduceerd in nanovorm (zoals titaandioxide, zinkoxide), vanaf 1 januari 2017 voor mengsels met deze stoffen (bijvoorbeeld verven, zonnecrème). Biociden, geneesmiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, diervoeders en technologische hulpstoffen zijn uitgezonderd van deze verplichting. Lees meer.

Zoeken:

Service