U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 22 september 2015

Nieuwsbrief 22 september 2015

Wilt u deze via de mail ontvangen? Meld u dan aan via info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Voorlichting helpt aangroei op boten duurzaam te bestrijden

Meer voorlichting kan helpen bij het duurzamer bestrijden van aangroei op boten in de pleziervaart. Deze conclusie trekken meer dan 20 vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die met elkaar in gesprek gingen tijdens het KNB event ‘Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven’. Lees meer.

Alternatieven mogelijk voor middelen met kankerverwekkend formaldehyde

Er lijken voldoende chemische alternatieven beschikbaar voor de meerderheid van de desinfecteer- en conserveringsmiddelen met de kankerverwekkende stof formaldehyde. Wel moet nog specifiek per sector en toepassing worden nagegaan of deze alternatieven daadwerkelijk geschikt zijn. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van het RIVM. Lees meer.

Nieuwe techniek helpt in strijd tegen resistente malariamug

Klamboes die zijn behandeld met insecticiden hebben veel bijgedragen aan het terugdringen van de kindersterfte. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Probleem bij de bestrijding van malaria en andere ziekten die door muggen worden overgedragen, is dat muggen steeds vaker resistent worden tegen insecticiden. Wageningse onderzoekers ontwikkelden een methode waarmee zij ook de resistente muggen aanpakken. Lees meer.

Eerste deadlines voor Werkprogramma Biocidenverordening in oktober

De eerste deadlines voor het indienen van kennisgevingen om van combinaties actieve stoffen en producttypen binnen het Werkprogramma van de Biocidenverordening, zijn in oktober. Voor 14 oktober 2015 moeten bedrijven bij ECHA een kennisgeving indienen als zij dialuminium chloride pentahydroxide willen blijven gebruiken als actieve stof in productsoort 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt). Lees meer.

Ctgb toetst vanaf 1 september 2015 alle aanvragen aan BPR 'Artikel 95'

Bij de Europese biocidenverordening (BPR) hoort een lijst van producenten of leveranciers van biociden met bijbehorende productsoort. De lijst bevat ook producenten of leveranciers van in biociden aanwezige relevante stof(fen). Dit volgt uit Artikel 95 van de BPR. Vanaf 1 september 2015 geldt binnen Europa de verplichting dat producent of leverancier op deze lijst staan bij het indienen van een aanvraag voor toelating van een biocide. Dit geldt ook bij wijzigingsaanvragen. U vindt hierover een toelichting en de link naar de Artikel 95 lijst op de website van het Ctgb.

Presentaties van ECHA’s Biocides Stakeholders' day beschikbaar

Ongeveer 200 personen uit 23 landen bezochten de Biociden stakeholdersdag op 1 september in Helsinki. ECHA (Europees chemicaliën agentschap) organiseerde deze dag over de Europese biociden-wetgeving, 2 jaar na het inwerking treden van de nieuwe Biocidenverordening. Onderwerpen waren bijvoorbeeld Unietoelatingen en de gevolgen van Artikel 95. Ook werd informatie van ECHA en de Europese Commissie gepresenteerd over het werkprogramma (Review Programme) en komende ontwikkelingen op regulatoir gebied. Naar de presentaties en enkele video-opnamen van deze bijeenkomst.

Website Europese Commissie over biociden verplaatst

De Europese Commissie is eind 2014 stevig gereorganiseerd. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de portefeuille 'biociden' verhuisd van het DG (Directoraat Generaal) Environment naar DG SANTE (voorheen SANCO). Nu zijn ook de internetpagina's over biociden van de Europese Commissie naar een DG SANTE website verhuisd. Hoewel u nog automatisch wordt doorgeleid is het waarschijnlijk wel nuttig om uw bookmarks aan te passen. Naar de biocidenpagina’s van DG SANTE.

Berichten van het Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft verschillende bekendmakingen en nieuwsberichten gepubliceerd. Lees meer.

Zoeken:

Service