U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 22 september 2015 Eerste deadlines voor Werkprogramma Biocidenverordening in oktober

Eerste deadlines voor Werkprogramma Biocidenverordening in oktober

De eerste deadlines voor het indienen van kennisgevingen om van combinaties actieve stoffen en producttypen binnen het Werkprogramma van de Biocidenverordening, zijn in oktober. Voor 14 oktober 2015 moeten bedrijven bij ECHA een kennisgeving indienen als zij dialuminium chloride pentahydroxide willen blijven gebruiken als actieve stof in productsoort 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt).

Europese vlag

De daaropvolgende deadline is 30 oktober. Voor die datum:

  • kunnen kennisgevingen worden ingediend voor combinaties van werkzame stoffen en productsoorten die nu niet in het Werkprogramma zijn opgenomen. Deze combinaties zijn opgenomen in deel 2 van Annex II van het nieuwe Werkprogramma van de Biocidenverordening. Na positieve beoordeling door ECHA zal de combinatie in het werkprogramma worden opgenomen. Bedrijven moeten bij ECHA een 'verklaring van belangstelling' indienen voor het kennisgeven van combinaties van werkzame stoffen en productsoorten als hun biocide onder de Biocidenverordening in een andere productsoort valt dan onder de oude wetgeving.
  • moeten bedrijven bij ECHA een 'verklaring van belangstelling' indienen voor kennisgeving van werkzame stoffen die een vrijstelling hebben gehad voor levensmiddelen en diervoeders onder het oude werkprogramma.

Combinatie werkzame stof en productsoort

De Werkprogramma van de Biocidenverordening biedt bedrijven de mogelijkheid om een kennisgeving in te sturen. Hiermee verklaart een bedrijf hun belang in bepaalde combinaties van werkzame stoffen en productsoorten, zodat deze in het Werkprogramma opgenomen kunnen worden. Het gaat hierbij om combinaties die:

  • niet meer in het Werkprogramma zijn opgenomen
  • nu kunnen worden opgenomen als gevolg van een verandering in regelgeving (regulatory guidance of de bredere reikwijdte van de Biocidenverordening).

Overgangsmaatregelen

Bedrijven die deze kennisgevingen insturen kunnen profijt hebben van overgangsmaatregelen. ECHA beoordeelt of de combinaties op de markt mogen blijven.

Kennisgevingen moeten ingestuurd worden via het Europese Notificatiesysteem R4BP3.

Zoeken:

Service