U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 25 augustus 2015

Nieuwsbrief 25 augustus 2015

Wilt u deze via de mail ontvangen? Meld u dan aan via info@kennisnetwerkbiociden.nl.

KNB event 'Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven'

Aangroeiwerende verven zijn nodig, maar de stoffen die de aangroei op schepen weren, kunnen onveilig zijn voor de gebruiker of schade toebrengen aan het milieu. Daarom zijn er regels voor het op de markt brengen en het gebruik van aangroeiwerende verven. Die regels zijn streng en daardoor is het niet eenvoudig om een aangroeiwerende verf toegelaten te krijgen voor gebruik in Nederland. Het KNB en de HISWA vereniging organiseren op 17 september in Amsterdam een debat waarbij u wordt geïnformeerd en gehoord. Lees meer.

Anti fouling - Recente innovaties

Nederlandse vindingen bieden mogelijkheden als alternatief voor de toepassing van biocidale anti-fouling coatings. Twee recente innovaties op dit gebied dingen mee naar prijzen of hebben die al in de wacht gesleept. Lees meer.

Voorstel risicobeoordeling bijproducten van desinfectiemiddelen

Bij desinfectie van onder andere zwemwater komen bijproducten vrij doordat het desinfectiemiddel reageert met het aanwezige organische materiaal. Deze desinfectie bijproducten (de zogenaamde DBP’s) zijn soms giftiger dan de actieve stof. Het RIVM doet binnenkort een voorstel aan ECHA voor risicobeoordeling van deze bijproducten bij de Europese toelatingsbeoordeling van biociden. Lees meer.

Bestrijding exotische muggen

De GGD West Brabant publiceerde eind juli een bericht over de bestrijding van de Aziatische tijgermug, die de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) tijdens een reguliere controle aantrof bij een bandenbedrijf in Etten-Leur. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel zodat de muggen geen kans krijgen zich te vestigen in Nederland. In Nederland zijn nog geen exotische muggen aangetroffen die drager zijn van ziekteverwekkende virussen of parasieten. Lees meer.

Vogels diervriendelijk wegjagen met laser

Door middel van een laser kunnen vogels op diervriendelijke wijze weggejaagd worden van onder anderen vliegvelden. Het bedrijf Bird Control Group van de jonge ondernemer Steiner Henskes heeft hiervoor een laserapparaat ontwikkeld dat onder anderen wordt gebruikt binnen de luchtvaart, landbouw en de olie- en gassector. Lees meer.

Eerste aanvragen voor unietoelating binnen bij ECHA

Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) heeft recent de eerste twee aanvragen voor unietoelating ontvangen. Het proces van unietoelating is een nieuwe mogelijkheid die bestaat sinds het van kracht worden van de Europese Biocidenverordening (1 september 2013). Met een besluit voor unietoelating mag het middel in alle EU-lidstaten op de markt worden gebracht. Lees meer

Inspraak mogelijk op Uitvoeringsrichtlijn bestrijding insecten en zwammen in monumenten

Eigenaren van monumenten krijgen regelmatig te maken met houtaantasting door insecten en zwammen. Op welke wijzen kunnen zij dit laten bestrijden zonder de cultureel-historische waarde van het pand op het spel te zetten? Stichting Keurmerk Plaagdiermanagent Bedrijven (KPMB) heeft in samenwerking met Stichting Erkenning Monumenten (ERM) en met leden van de Houtcommissie van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) in antwoord hierop een norm ontwikkeld: de Uitvoeringsrichtlijn Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL). Deze uitvoeringsrichtlijn is vrijgegeven van openbare inspraak tot 4 september 2015. Naar het artikel van het NVPB.

Berichten van het Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft verschillende bekendmakingen en nieuwsberichten gepubliceerd. Lees meer.

Zoeken:

Service