U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 2 juni 2015

Nieuwsbrief 2 juni 2015

Denk mee over bevordering duurzaam gebruik biociden

Leden van het Kennisnetwerk Biociden wordt gevraagd om mee te denken over mogelijke maatregelen om duurzaam gebruik van biociden te bevorderen. De aanleiding hiervoor is een rapport van de Europese Commissie over de huidige situatie en mogelijke maatregelen ter bevordering van duurzaam gebruik van biociden binnen de EU. Uw input is nú van belang! Lees meer.

Geslaagde aftrap SmallEvent KNB met "Biociden in het onderwijs"

Op 28 mei vond in Groenhorst, Barneveld het SmallEvent "Biociden in het onderwijs" plaats. Deze geslaagde bijeenkomst werd georganiseerd door het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum. Het was de aftrap van een aantal te organiseren "SmallEvents". Deze meetings dienen om met een (bewust gekozen) beperkt aantal actieve stakeholders discussies te voeren over actuele biociden onderwerpen. Ook moeten de ‘events’ de bekendheid van biociden en bijbehorende regelgeving vergroten, en tevens kunnen ze input leveren voor verdere beleidsontwikkeling. Lees meer.

"Proces van Unietoelating is een uitdaging"

“Het doorlopen van een proces van Unietoelating is een uitdaging.” Dit stelt het bedrijf Ecolab in een artikel op de website van ChemWatch. Het proces van Unietoelating is nieuw. Met een besluit voor Unietoelating mag het middel in alle EU-lidstaten op de markt worden gebracht. Lees meer

Twee producten als niet-biocide bestempeld

EU lidstaten kunnen aan de Europese Commissie vragen te besluiten of een product een biocide is of niet. Recent is dit door België en Ierland gedaan voor twee producten. De Commissie heeft de beslissingen hierover in twee uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. Lees meer.

C(M)IT/MIT en Ampholyt in de EU goedgekeurd als biociden

Het Europese Biocidal Products Committee (BPC) C(M)IT/MIT en Ampholyt voor gebruik in biociden. Het Standing Committee moet de opinies nog formeel bekrachtigen, voordat de stoffen in individuele lidstaten tot de markt kunnen worden toegelaten. Lees meer.

Kat als 'Chef ongediertebestrijding' ?!

Een kat die in een slagerij dienst doet als muizenvanger, dat kan niet. De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) schrijft dat dit volgt uit de Hygiënecode voor het slagersbedrijf. De KNS citeert ook de NVWA, die tot een zelfde conclusie komt. Dat de kat zijn werk uitstekend doet lijkt overigens door niemand te worden bestreden. Naar het KNS artikel.

Gemeente Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente heeft besloten dit jaar alleen ratten te bestrijden. Ongedierte dat wel overlast veroorzaakt maar geen ziekten kan verspreiden, zoals wespen en eikenprocessierups, wordt niet meer door de gemeente bestreden. Bij het terugdringen van het aantal ratten verschuift de aandacht van bestrijding naar preventie. De reden is dat van rijkswege steeds minder chemische middelen gebruikt mogen worden, omdat ratten resistentie gaan vertonen tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen. Naar het artikel op de site van de gemeente.

Guidance en review programme top biocidenagenda Europese Commissie

Op 11 mei 2015 vond in Ljubljana het ChemWatch Biocides symposium plaats. Hier sprak Ludovic Chatelin van de Europese Commissie over prioriteiten van de Commissie. Zijn team stuurt er op aan dat ECHA's Biocidal Products Committee haar ambitieuze doel van 50 opinies per jaar over werkzame stoffen gaat halen.
Naar het artikel op de site van ChemWatch.

Ctgb toelatingen

Ctgb verleent drie toelatingen en vier uitbreidingen voor biociden.
Naar het Ctgb nieuwsbericht.

Zoeken:

Service