U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 30 juni 2015

Nieuwsbrief 30 juni 2015

KNB event 'Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven'

Aangroeiwerende verven zijn nodig, maar de stoffen die de aangroei op schepen weren, kunnen onveilig zijn voor de gebruiker of schade toebrengen aan het milieu. Daarom zijn er regels voor het op de markt brengen en het gebruik van aangroeiwerende verven. Die regels zijn streng en daardoor is het niet eenvoudig om een aangroeiwerende verf toegelaten te krijgen voor gebruik in Nederland. Lees meer.

Geef uw mening over EU Handleiding biociden in voedsel

Bij reiniging van keukenoppervlakken, vaatwasmiddelen, water desinfectie kunnen biociden in voeding terecht komen. Een nieuwe EU handleiding beschrijft alle mogelijke routes waardoor residuen van biociden in contact kunnen komen met voeding bij niet-professionele toepassing van biociden. De handleiding is nodig om de risico's van biociden in voeding voor consumenten te kunnen beoordelen. U kunt commentaar indienen op het concept van deze handleiding. Lees meer.

Ctgb: meer middelen beschikbaar

Het aantal toegelaten biociden, gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen is de afgelopen vijf jaren gestaag toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). In 2010 werden er 829 biociden en 766 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, tot en met 2014 is dat geleidelijk opgelopen tot 1.404 biociden en 845 middelen. In totaal betreffen de toelatingen 407 werkzame stoffen. Naar het artikel van Bloembollenvisie.

Samenwerkingsovereenkomst 'Schoon Water Zeeland'

Op 10 juni hebben het waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, ZLTO en Evides Waterbedrijf een overeenkomst ondertekend over schoon water in Zeeland. Het doel van dit samenwerkingsproject is het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het oppervlakte- en grondwater. Naar het bericht van de VNG

Toepassing van CO2 bij het bestrijden van veldmuizen toegestaan

Toepassing van CO2 bij het bestrijden van veldmuizen is mogelijk omdat de stof op de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) staat. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. In principe is het gebruik van de CO2 voor de bestrijding van veldmuizen niet toegelaten conform de Europese biocidenverordening. Voordat een toelating afgegeven kan worden, moet de stof Europees goedgekeurd zijn voor gebruik in of als een bestrijdingsmiddel.  Naar de Kamerbrief.

Officiële bekendmakingen Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip.
Naar Staatscourant 2015 nr. 15996

Voorlichtingsbijeenkomst biociden Ctgb

Op 10 september 2015 organiseert het Ctgb een voorlichtingsbijeenkomst voor bedrijven die biociden op de markt willen brengen. Naar de aankondinging van het Ctgb.

Zoeken:

Service