U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 6 oktober 2015

Nieuwsbrief 6 oktober 2015

Wilt u deze via de mail ontvangen? Meld u dan aan via info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Stoffen goedgekeurd en afgekeurd door EU

Er zijn diverse stoffen beoordeeld voor de bijbehorende producttypen.  Lees meer.

Goedkeuringstermijn verlengd voor bloedstollingsremmers in rodenticiden

De Europese Commissie heeft de termijn van goedkeuring van drie werkzame stoffen verlengd tot 30 juni 2018. De goedkeuring van de werkzame stoffen bromadialon, chloorfacinon en cumatetralyl voor gebruik in biociden in rodenticiden zou verstrijken op 30 juni 2016. Als de goedkeuringstermijn van een werkzame stof verloopt, mogen biociden met deze stof niet meer op de markt gebracht worden. Om verlenging van goedkeuring te krijgen moeten fabrikanten tijdig een aanvraag indienen. Aanvragen voor deze stoffen zijn in dit geval wel door de Commissie ontvangen. Lees meer.

Nieuwe pagina op ECHA biociden site: ‘upcoming deadlines’

Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) heeft een nieuwe web-pagina gelanceerd. Op de biociden pagina’s van de ECHA website is nu ook te vinden welke aanstaande deadlines er zijn. Het gaat om deadlines die voortkomen uit de Biocidenverordening en het Werkprogramma. Naar de nieuwe biociden deadlines pagina van ECHA.

In situ gegenereerde radicalen toelatingsplichtig als werkzame stof

De Competente Autoriteiten van de EU (vertegenwoordigers van ministeries van de EU lidstaten en instanties die biociden beoordelen) hebben besloten dat vrije radicalen die ‘in situ’ gegenereerd worden, als werkzame stof onder de biocidenwetgeving vallen. Het gaat hierbij om stoffen die ter plekke gegenereerd worden met behulp van bijvoorbeeld UV licht of chemische reacties en die een zeer korte levensduur hebben. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van titanium dioxide dat onder invloed van UV licht radicalen doet vormen. Lees meer.

Berichten van het Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft verschillende bekendmakingen en nieuwsberichten gepubliceerd. Lees meer.

Zoeken:

Service