U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 19 mei 2016

Nieuwsbrief 19 mei 2016

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Vervanging formaldehyde in biociden is al op gang

Onderzoek van Bureau KLB laat zien dat in allerlei sectoren al wordt gekozen voor biociden op basis van andere stoffen dan formaldehyde. Ook blijkt dat bij veel belanghebbenden al bekend is dat het gebruik van formaldehyde gezondheidsrisico’s op kan leveren. Er is echter ook nog een aantal knelpunten voor de vervanging van biociden met formaldehyde. Lees meer

Symposium NEN infectiepreventie gaat in op juiste keuze desinfectiemiddelen

Het Nederlands Normalisatie Instituut organiseert op 7 juni a.s. een symposium over infectiepreventie binnen de gezondheidszorg. Voor ziekenhuizen en zorginstellingen is het belangrijk het juiste desinfectiemiddel te kiezen, zeker nu er middelen op de markt zullen komen die niet tegen alle infecties werken of die een langere inwerktijd vragen. Lees meer

Einde overgangsperiode behandelde voorwerpen

Treated articles (behandelde voorwerpen) zijn stoffen, mengsels of voorwerpen die met een biocide zijn behandeld of waarin doelbewust een biocide is verwerkt. Vóór 1 september 2016 moeten aanvragen voor goedkeuring van werkzame stoffenzijn ingediend bij de EU. Lees meer

Netwerkbijeenkomsten NVPB

De NVPB organiseert op 19 mei een netwerkbijeenkomst over de thema’s: Lees meer

Lopende zaken bij ECHA’s kamer van beroep geven informatie over eisen aan gegevens-uitwisseling

Zaken die momenteel bij ECHA’s kamer van beroep (Board of Appeal) lopen, leveren waardevolle informatie over de eisen die de Biocidenverordening stelt aan gegevens-uitwisseling. Dat vindt het internationale advocatenbureau Steptoe & Johnson. Zaken die momenteel in behandeling zijn, laten zien waar en hoe de verplichtingen over gegevens-uitwisseling gelden. De lopende zaken laten ook zien op basis van welke argumenten geweigerd kan worden om informatie te delen, lang voordat ECHA’s kamer van beroep haar definitieve uitspraak doet. Lees meer

Oostenrijk lanceert binnenkort database met marktafzet van biociden

Oostenrijk heeft eBiozide ontwikkeld. Dit is een database waarin systematisch gegevens over marktafzet van biociden worden verzameld. Vanaf oktober 2017 moeten toelatinghouders jaarlijks melden hoeveel producten ze op de markt hebben gebracht. Oostenrijk suggereert dat eBiozide voor andere lidstaten als model kan dienen voor het verzamelen van gegevens.
De Europese Commissie vindt de Oostenrijkse database interessant en heeft gemeld te zullen onderzoeken of het mogelijk is om het verzamelen van gegevens binnen de Europese Unie te harmoniseren. Lees meer

Nieuwe versie R4BP 3 in juli beschikbaar

Bedrijven die dossiers voor biociden voorbereiden, kunnen nu plannen wanneer ze van IUCLID 5 willen overstappen naar IUCLID 6. Eind april is IUCLID 6 voor het aanmaken van biociden dossiers gepubliceerd. De ondersteunende tool R4BP 3 wordt daaraan aangepast en is waarschijnlijk 5 juli beschikbaar. Lees meer

Perazijnzuur goedgekeurd als werkzame stof

De werkzame stof perazijnzuur is goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 1 (menselijke hygiëne), 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt), 3 (dierhygiëne), 4 (voeding en diervoeders), 5 (drinkwater) en 6 (conserveermiddelen voor producten tijdens opslag). De goedkeuring is opgenomen in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/672. Voor informatie over werkzame stoffen die in het verleden zijn goedgekeurd voor bepaalde productsoorten, raadpleeg de website van ECHA.

Deelnemers 6-(ftalimido)peroxyhexaanzuur (PAP) uit werkprogramma

Voor de werkzame stof 6-(ftalimido)peroxyhexaanzuur (PAP) in productsoort 3 (Dierhygiëne) en 4 (Voeding en diervoeders) hebben de deelnemers zich teruggetrokken uit het werkprogramma. ECHA heeft een kennisgevingsprocedure gestart. Belanghebbenden kunnen voor 27 april 2017 een kennisgeving indienen om de rol van deelnemer over te nemen. Lees meer

Controleer de deadlines voor de Unietoelating van biociden

Op de website van ECHA staat een lijst met alle werkzame stoffen en productsoorten waarvoor een Unietoelating kan worden aangevraagd in 2016 en 2017. Controleer de deadlines om een aanvraag voor een toelating op tijd in te dienen. Lees meer

Ctgb nieuws

Naar het Ctgb nieuws van 20 april over diverse toelatingen en intrekkingen van biociden. Lees meer

 

 

 
Zoeken:

Service