U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 19 mei 2016 Vervanging formaldehyde in biociden is al op gang

Vervanging formaldehyde in biociden is al op gang

Onderzoek van Bureau KLB laat zien dat in allerlei sectoren al wordt gekozen voor biociden op basis van andere stoffen dan formaldehyde. Ook blijkt dat bij veel belanghebbenden al bekend is dat het gebruik van formaldehyde gezondheidsrisico’s op kan leveren. Er is echter ook nog een aantal knelpunten voor de vervanging van biociden met formaldehyde.

Bureau KLB heeft in opdracht van het Ministerie van IenM onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de classificatie per 1 januari 2016 van formaldehyde als kankerverwekkende stof. De vraag was of men zich binnen de verschillende sectoren bewust is van de risico’s van formaldehyde en of men bezig is met een overstap naar alternatieven. In totaal zijn 56 personen geraadpleegd, waarvan een deel ook nog haar achterban hierover heeft geraadpleegd.

Risicobewustzijn en vermindering gebruik

Toepassers van formaldehyde weten over het algemeen dat formaldehyde geen onschuldige stof is. Gebruikers die deels minder goed op de hoogte zijn van de risico’s van formaldehyde werken vaak al van oudsher op individuele basis met deze stof. Het gaat bijvoorbeeld om preparateurs van dieren en veehouders die formaline gebruiken voor hoefontsmetting in voetbaden.

Niet alle toepassers zijn ervan op de hoogte dat formaldehyde onlangs een zwaardere classificatie heeft gekregen en nu als kankerverwekkend moet worden gelabeld. In de meeste sectoren is echter al vanuit het risicobesef gekozen voor vermindering van het gebruik aan formaldehyde, zeker als dat makkelijk mogelijk was. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat formaldehyde niet meer wordt toegepast voor desinfectie van oppervlakten in de gezondheidszorg, veel minder in dameshygiëneboxen en niet meer in de papier- en kartonindustrie.

Barrières voor vervanging

In een aantal sectoren komt de vervanging van formaldehyde niet of minder goed op gang. Vaak heeft dit te maken met specifieke gunstige eigenschappen van formaldehyde. Voorbeelden zijn:
•    desinfectie van grote pluimveestallen. De grote ruimtes met veel organische stof zijn lastig met andere middelen te desinfecteren;
•    busconserveringsmiddelen (bijvoorbeeld voor verven, inkten en lijmen) en metaalbewerkingsvloeistoffen. De weinige alternatieven die er zijn hebben ook duidelijke nadelen. Alternatieven moeten ook de lucht boven de vloeistof vrij houden van schimmels en bacteriën;
•    conservering van menselijke en dierlijke weefsels. Formaldehyde heeft een goede fixerende werking doordat het een mutageen effect heeft. Vervangers zonder een dergelijk effect werken voor dergelijke toepassingen vaak niet goed genoeg.

Aanvullend praktijkonderzoek heeft meerwaarde

Het praktijkonderzoek van Bureau KLB was een vervolg op eerder door RIVM uitgevoerd bureauonderzoek naar de beschikbaarheid op de markt van toegelaten alternatieven voor biociden met formaldehyde (zie KNB-Nieuwsbrieven van 22 september 2015 en 3 november 2015). Een aanbeveling van RIVM was om na te gaan of de beschikbare alternatieven in de praktijk daadwerkelijk geschikt zijn. Hier is nu een antwoord op. De benadering van de praktijk heeft een duidelijke meerwaarde. RIVM constateerde bijvoorbeeld dat er alternatieven zijn voor formaldehyde(releasers) voor dierruimte ontsmetting, verven en de papierindustrie. Nu blijkt dan dat de vervanging in pluimveestallen en verven toch lastig is, terwijl deze in de papierindustrie al is doorgevoerd.

Meer informatie

KLB-rapport Verkenning van de toepassing van biociden met formaldehyde (-releasers) Alternatieven beschikbaar in betrokken sectoren?

KNB-Nieuwsbrief 3 november 2015.

KNB-Nieuwsbrief van 20 oktober 2015.

KNB-Nieuwsbrief van 22 september 2015.

Zoeken:

Service