U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 28 april 2016 Publieke consultatie over Europese stoffenregelgeving

Publieke consultatie over Europese stoffenregelgeving

Belanghebbenden kunnen de komende tijd deelnemen aan een publieke consultatie van de Europese Commissie over de chemische stoffenwetgeving, waaronder de Europese biocidenverordening. De Europese Commissie zoekt onder andere inbreng van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de implementatie en handhaving van de wetgeving, bedrijven en bedrijfsorganisaties uit de chemische industrie, downstream gebruikers, vakbonden, NGO’s, consumentenorganisaties en kennisinstituten.

De publieke consultatie wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de ‘fitness check’ op de meest relevante chemische stoffenwetgeving, exclusief REACH. Het doel van de consultatie is zicht krijgen op de visie van stakeholders op het wettelijke kader voor chemische stoffen. Het gaat hierbij over hele raamwerk van de wetgeving op dit gebied, waaronder het identificeren en classificeren van gevaren van chemische stoffen, wetgeving met betrekking tot risicomanagement-maatregelen, transport, milieu, veiligheid voor de werknemer en ondersteunende wetgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot testmethoden).

Deelnemers aan de publieke consultatie kunnen tot 27 mei 2016 een vragenlijst invullen.

Meer informatie
Europese Commissie: Consultation on the regulatory fitness of chemicals legislation (excluding REACH)

Zoeken:

Service