U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 31 oktober 2016

Nieuwsbrief 31 oktober 2016

Verslag symposium Kennisnetwerk Biociden

Op 13 oktober vond het symposium ‘Biociden genoeg – Genoeg biociden’ plaats in het LEF Future Center in Utrecht. Tijdens het symposium kwamen producenten, handelaren, professionele gebruikers, medewerkers van overheidsinstellingen en consumentenorganisaties bijeen. Zij spraken over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat biociden alleen gebruikt worden wanneer zij echt nodig zijn, maar ook beschikbaar zijn als het moet. Lees meer.

Voetbaden met formaldehyde

Op 29 september organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een bijeenkomst over het gebruik van formaldehyde in voetbaden voor koeien. Ruim 20 stakeholders bespraken deze specifieke toepassing van biociden, naast allerlei andere mogelijkheden om hoefproblemen te voorkomen.
Lees meer.

KNB/WIP minisymposium desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg

Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) organiseren op 14 november een informatie- en discussiebijeenkomst over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Focus ligt op de regelgeving voor biociden, de toelatingsbeoordeling en richtlijnen. Lees meer over dit minisymposium. Honderd deelnemers hebben zich al aangemeld, u kunt zich ook nog aanmelden via dit formulier.

Antwoord op kamervragen “Wageningse geurval kan malaria uitroeien”

Minister Schippers heeft antwoord gegeven op vragen van het Tweede Kamer lid Van Laar (PvdA) over het bericht «Wageningse geurval kan malaria uitroeien» (ingezonden 12 augustus 2016). Bekijk de antwoorden van minister Schippers. Naar de antwoorden.

Levensmiddelen of diervoeders als werkzame stof versneld naar vereenvoudigde toelating

Verschillende werkzame stoffen die worden ingezet als afweermiddel of lokstof (productsoort 19) zijn ook levensmiddel of diervoeder. Een aantal van deze stoffen wordt versneld opgenomen in Bijlage I van de biocidenverordening (BPR). Dit is op de vergadering van bevoegde autoriteiten (CA's) voor biociden besloten. Lees meer.

Brancheorganisaties willen lagere EU tarieven voor biociden

De brancheorganisaties A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products), CEPE (paints, printing inks and artists' colours) en CEFIC (European Chemical Industry Council) hebben bij de Europese Commissie aangedrongen op verlaging van de tarieven onder de Biocidenverordening. Ze vragen om tarieven die overeenkomen met de kosten die ECHA maakt voor het beoordelings- en autorisatieproces.
De Commissie heeft dit verzoek besproken in de vergadering van bevoegde autoriteiten (CA meeting) maar heeft nog geen besluit genomen of ze de Verordening over de vergoedingen wil aanpassen. De lidstaten zijn uitgenodigd hun mening hierover te geven voor half oktober.
Lees meer.

Meer flexibiliteit bij toelating biociden

Op initiatief van industriepartijen is de Uitvoeringsverordening die de toelating van ‘a same biocidal product’ (SBP) regelt herzien. Een SBP is een product dat identiek is aan een biocide of een biocidefamilie die al een toelating verkregen heeft, of waarvoor de aanvraag voor toelating is ingediend. Het product of de familie die al toegelaten is of waarvoor de toelating is aangevraagd, heet het 'verwante referentieproduct'.
Lees meer.

Wees voorbereid op nieuwe regelgeving buitengebruik rodenticiden

Bedrijven die momenteel buiten, rond gebouwen, rodenticiden toepassen, moeten zijn opgenomen in het register van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Om dit te mogen blijven doen, moeten bedrijven en instanties per 1 januari 2017 beschikken over een aanvullende opleiding en een certificaat voor IPM (Integrated Pest Management) Rattenbeheersing én zijn opgenomen in het register van de Stichting KPMB (Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven). De Stichting KPMB is de schemabeheerder voor certificering voor IPM Rattenbeheersing. Lees meer.

EC: Middelen tegen plantenziekten zijn geen biocide

Is een biocide dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld een kas of teeltruimte te ontsmetten een biocide of een gewasbeschermingsmiddel? De Europese Commissie heeft aangegeven middelen die gebruikt worden om gewassen te beschermen te beschouwen als gewasbeschermingsmiddelen Het doel van de inzet van het middel krijgt daarmee meer gewicht dan de claim op het middel. Het Ctgb volgt deze lijn. Lees meer.

Haal meer uit een Request For Meeting

Een RFM (Request For Meeting) kan een aanvrager helpen een adequaat dossier in te dienen bij het Ctgb, waardoor er later in het beoordelingsproces minder aanvullende onderzoeken nodig zijn en het beoordelingsproces geen vertraging oploopt. Het Ctgb slijpt nu aan het RFM-format zodat aanvragers meer uit een RFM kunnen halen. Lees meer.

Geharmoniseerde classificatie en labelling

Om bij wederzijdse erkenningen verder te harmoniseren, past het Ctgb de manier aan waarop het ‘de laatste stand van de wetenschap’ hanteert bij de classificatie en labelling van middelen. Dit betekent voor de praktijk, dat het Ctgb bij wederzijdse erkenningen de etikettering die is opgesteld door de beoordelende lidstaat in principe overneemt. Toelatinghouders komen dan niet voor verrassingen te staan. Lees meer.

Update Evaluation Manual en publicatie nieuwe Registration Manual eind oktober

Voor zowel Biociden als Gewasbeschermingsmiddelen wordt eind oktober de nieuwste versie van de Evaluation Manual gepubliceerd. Het Ctgb publiceert eind oktober ook de nieuwe Registration Manual. Dit is een wegwijzer voor aanvragers in de procedures voor de verschillende aanvraagtypen voor zowel biociden als gewas. Lees meer.

Nieuwe beleidsregel voor naamgeving biociden

Er geldt een nieuwe beleidsregel voor naamgeving van biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Deze geeft een nadere uitwerking aan de Europese regelgeving, waaronder de biocideverordening. Lees meer.

Ctgb besluiten oktober

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over biociden.

Zoeken:

Service