U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 4 februari 2016

Nieuwsbrief 4 februari 2016

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Formaldehyde in bontkragen kinderjassen is biocide toepassing

Het televisieprogramma Kassa en de stichting Bont voor Dieren hebben onderzoek laten uitvoeren naar giftige stoffen in bontkragen van kinderjassen. Deze kragen blijken formaldehyde te bevatten, dat wordt gebruikt om het rottingsproces van de vacht tegen te gaan. Het toepassen van formaldehyde voor conservering valt onder de Biocidenverordening. Het is onduidelijk of de verschillende partijen zich hiervan bewust zijn. Lees meer.

Alternatief nodig voor formaldehyde in voetbaden voor vee

Omdat klauwinfecties een bedreiging blijven voor de gezondheid van koeien, blijft het ook nodig om gebruik te maken van voetbaden. Er is echter nog weinig aandacht voor alternatieven voor middelen op basis van formaldehyde. Dit bleek tijdens een bijeenkomst over klauwgezondheid op 28 januari, waarbij het Kennisnetwerk Biociden aanwezig was. Lees meer.

Early warning system voor muizenplagen

De provincie Friesland heeft een Early Warning System laten ontwikkelen, waarmee boeren vroegtijdig een muizenplaag kunnen zien aankomen. Aan de hand van de informatie uit het Early Warning System kunnen boeren vroegtijdig preventieve maatregelen nemen, zoals het verhogen van het waterpeil. Lees meer.

Onderzoek naar de blootstelling aan insecticiden binnenshuis

Het gebruik van biociden binnenshuis kan aanleiding geven tot blootstelling van de gebruiker zelf, maar ook van andere bewoners. Het gebruik van dergelijke producten in België is aanzienlijk; in 2013 werd ongeveer 75 ton aan werkzame stoffen gebruikt (800 ton aan producten). De consument (amateurgebruik) heeft doorgaans weinig kennis van de risico’s van deze producten. Dit blijkt uit een onderzoek van de Belgische Hoge Gezondheidsraad naar het gebruik van insecticiden binnenshuis. Lees meer.

Reinigen leidingen drinkwater luistert nauw

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) adviseert de ogen open te houden bij de keuze van reinigings- of ontsmettingsmiddelen bij het schoonmaken van waterleidingen. Het is belangrijk te weten dat reinigingsmiddelen alléén het vuil verwijderen en geen effect hebben op bacteriën. Ontsmettingsmiddelen voor drinkwaterleidingen hebben dat kiemdodende effect wel. Het gebruik van deze middelen is wel aan regels gebonden en vallen onder de wettelijke regeling 'biociden'. Lees meer.

Stoffen (niet) goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de afgelopen periode verschillende stoffen goedgekeurd en stoffen niet goedgekeurd voor gebruik in biociden. Lees meer.

Minder antimicrobiële middelen in bouwmaterialen Amerikaanse gezondheidsinstelling

Één van de grootste aanbieders van gezondheidszorg in de Verenigde Staten, Kaiser Permanente, stopt met het gebruik van vijftien antimicrobiële middelen voor toepassing in stof, meubels en afwerkingen in toekomstige bouwprojecten. Dit staat op de nieuwswebsite Chemical Watch. Lees meer.

Ctgb voorlichtingsbijeenkomsten biociden

Bedrijven die nieuwe biociden op de markt willen aanbieden en hierover advies willen krijgen, kunnen hiervoor op 24 maart of 19 mei terecht op de voorlichtingsbijeenkomst biociden van het Ctgb. Lees meer.

Workshop Ctgb over registratie perazijnzuur in biociden

Het Ctgb geeft een workshop over de aanvraag en herregistratie van biociden op basis van de actieve stof perazijnzuur in verschillende producttypen. De workshop vindt plaats op 5 en 21 april bij het Ctgb in Ede. Lees meer.

Checklist voor aanvraagdossiers Ctgb

Bedrijven die een aanvraag indienen bij het Ctgb, kunnen gebruikmaken van een checklist om hun aanvraagdossier te verbeteren. In deze aandachtspuntenlijst worden veel voorkomende knelpunten in aanvraagdossiers aangegeven. De lijst wordt jaarlijks ge-update, onder anderen op basis van ervaringen met beoordeelde dossiers. Lees meer.

Zoeken:

Service