U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 4 februari 2016 Early warning system voor muizenplagen

Early warning system voor muizenplagen

De provincie Friesland heeft een Early Warning System laten ontwikkelen, waarmee boeren vroegtijdig een muizenplaag kunnen zien aankomen. Aan de hand van de informatie uit het Early Warning System kunnen boeren vroegtijdig preventieve maatregelen nemen, zoals het verhogen van het waterpeil.

Alle informatie wordt bij elkaar gebracht en op basis daarvan kunnen de boeren aan de slag. Wanneer er veel roofvogels zijn, kan dit betekenen dat er veel muizen zijn. Naast het verhogen van het waterpeil, zijn mogelijke maatregelen het plaatsen van nestkasten en langdurige beweiding (koeien in het land in plaats van in de stal). De eindverantwoordelijkheid voor het nemen van de maatregelen ligt dan bij de boeren(organisaties).

Nieuwe regels

De jaren 2014 en 2015 gaan de geschiedenis in als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Friesland. Een eenduidige oorzaak van de muizenplaag is niet te geven. Onderzoekers noemen de ontwatering van graslanden als één van de sturende factoren, waarbij weidegang en openheid van het landschap ook hun invloed uitoefenen op de omvang van de muizenpopulaties. Er gelden echter nieuwe regels om het gebruik van biociden die tegen ratten en muizen gebruikt worden (rodenticiden) terug te brengen. Het gebruik van rodenticiden is beperkt tot binnenruimtes, en slechts onder uitzonderlijke condities buiten toegestaan.

De middelen kunnen grote risico’s voor het milieu met zich mee brengen. Bij het buitengebruik van rodenticiden lopen bijvoorbeeld roofvogels en roofdieren, maar ook honden en katten, via doorvergiftiging een hoog risico. Bovendien blijken ratten resistent te kunnen worden tegen de werkzame stoffen in deze middelen.

Meer informatie

Artikel provincie Friesland: preventieve maatregelen
Nieuwsbrief 17 november 2015: Overlast door knaagdieren
Nieuwsbrief 1 december 2015: Stichting ontwikkelt schema certificering

Zoeken:

Service