U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 4 februari 2016 Formaldehyde in bontkragen kinderjassen is biocide toepassing

Formaldehyde in bontkragen kinderjassen is biocide toepassing

Het televisieprogramma Kassa en de stichting Bont voor Dieren hebben onderzoek laten uitvoeren naar giftige stoffen in bontkragen van kinderjassen. Deze kragen blijken formaldehyde te bevatten, dat wordt gebruikt om het rottingsproces van de vacht tegen te gaan. Het toepassen van formaldehyde voor conservering valt onder de Biocidenverordening. Het is onduidelijk of de verschillende partijen zich hiervan bewust zijn.

In het onderzoeksrapport wordt de gemeten concentratie formaldehyde in de bontkragen afgezet tegen de norm uit de Europese Speelgoedrichtlijn en het Warenwetbesluit formaldehyde in textiel. Eén van de eindconclusies is dat eenduidige regelgeving over het gebruik van chemische stoffen in bont(kragen) ontbreekt. In het rapport wordt geen link gelegd naar de regelgeving voor biociden.

Conserveren van leer en delen van dieren'

Het behandelen van bont met formaldehyde dient ter conservering en dit valt onder de Biocidenverordening. Waarschijnlijk valt deze toepassing onder Productsoort 9 (PT9). PT9 omvat de conservering van leer. Voor deze toepassing is in 2012 (onder de toenmalige Biocidenrichtlijn) al besloten dat dit niet is toegestaan. Het gebruik is in de Europese Unie vervolgens afgebouwd en nu al enkele jaren verboden. Een eventuele andere optie is dat de conservering van bont onder Productsoort 22 valt, omdat het gaat om het conserveren van delen van dieren. Toepassing van formaldehyde voor PT22 zit in het werkprogramma van de Biocidenverordening.

Als de kinderjassen met bontkraag worden geïmporteerd van buiten de EU, dan vallen ze onder de regelgeving voor ‘behandelde voorwerpen’ van de Biocidenverordening. Als een werkzame stof niet is goedgekeurd voor de betreffende toepassing (PT) of is opgenomen in het werkprogramma voor die toepassing, dan geldt voor deze behandelde voorwerpen per 1 maart 2017 een verbod voor het op de markt brengen. Dit geldt voor het toepassen van formaldehyde binnen PT9. Als het conserveren van bontkragen onder PT9 valt, dan is de verkoop van de jassen met deze kragen over ruim een jaar dus niet meer toegestaan.

Een oordeel of de toepassing van formaldehyde voor de conservering van bontkragen onder PT9 valt, kunnen wij nu niet geven. Zijn er deelnemers binnen het Kennis Netwerk Biociden die uitsluitsel kunnen geven? Uw reactie graag naar info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Meer informatie

Voor details over de overgangsregeling voor ‘behandelde voorwerpen’

Gifstoffen in bontkragen van kinderjassen, Een onderzoek van Kassa en Bont voor Dieren

Zoeken:

Service