U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 4 februari 2016 Nieuwsbrief 14 januari 2016 Europese Hof laakt uitblijven criteria hormoonverstorende stoffen

Europese Hof laakt uitblijven criteria hormoonverstorende stoffen

Het Europese Hof van Justitie stelt dat de Europese Commissie haar plicht onder de biocidenverordening heeft verzaakt door nog geen criteria vast te stellen voor hormoonverstorende stoffen in biociden. Het Hof deed de uitspraak in een rechtszaak, die Zweden heeft aangespannen met steun van de Europese Raad en het Europees Parlement. De Europese Commissie heeft zich wettelijk verplicht om uiterlijk in december 2013 criteria vast te stellen, maar dit is niet gebeurd.

  In de Europese Biocidenverondening staat dat hormoonverstorende stoffen niet als actieve stof gebruikt mogen worden in biociden (Art. 5, lid 1d). Anders dan bij andere actieve stoffen, wordt hierbij de blootstelling aan deze stoffen in principe niet meegewogen: het verbod vloeit alleen voort uit de eigenschappen van de stof. Het is daarom van groot belang dat er eenduidige criteria zijn om vast te stellen welke stoffen als hormoonverstoorder aangemerkt moeten worden.

Impactanalyse

De Europese Commissie verdedigde volgens verschillende media de vertraging met de uitleg dat de wetenschappelijke criteria werden bekritiseerd, onder meer omdat ze de interne markt zouden verstoren. De Commissie wil daarom in 2016 een impactanalyse afronden, om vervolgens besluiten te nemen over de criteria. De impactanalyse is enorm veel werk waarbij voor 600 stoffen beschikbaar bewijs wordt geanalyseerd, inclusief alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden die een toelating hebben in de EU alsmede 200 industriële chemicaliën, volgens een update die door de commissie recent werd gepubliceerd.

Het Europese Hof heeft het besluit van de Commissie om eerst een impactanalyse te doen bekritiseerd. Het Hof geeft aan dat zij geen basis ziet in de wetgeving voor een impactanalyse. Een impactanalyse zou geen reden kunnen vormen voor uitstel van de deadline voor het aannemen van criteria.

Effecten op de handel

De Commissie wil analyseren wat de verschillende wettelijke opties betekenen voor de landbouw, de internationale handel en de administratieve lasten. Het Hof stelt in de uitspraak dat de Commissie de vertraging rechtvaardigt door aan te geven dat de in 2013 voorgestelde criteria bekritiseerd werden vanwege mogelijke grote effecten op de handel. Echter, volgens het Hof neemt deze kritiek de verplichting om criteria vast te stellen niet weg.

Het Hof stelt dat het vaststellen van criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen objectief gedaan kan worden op basis van wetenschappelijke data, ongeacht economische- en andere overwegingen. De Europese consumentenorganisatie BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) roept de Commissie op om naar het oordeel van het Hof te handelen en hormoonverstorende stoffen te reguleren op basis van de criteria die al in 2013 zijn voorgesteld.

Lees meer

Nieuwsbericht Expertisecentrum Europees recht, ministerie van Buitenlandse Zaken

Informatie over bijeenkomst Europese Commissie 'Impact assessment on criteria to identify endocrine disruptors', 6 november 2015

Persbericht Europees Hof van Justitie

Zoeken:

Service