U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 4 februari 2016 Onderzoek naar de blootstelling aan insecticiden binnenshuis

Onderzoek naar de blootstelling aan insecticiden binnenshuis

Het gebruik van biociden binnenshuis kan aanleiding geven tot blootstelling van de gebruiker zelf, maar ook van andere bewoners. Het gebruik van dergelijke producten in België is aanzienlijk; in 2013 werd ongeveer 75 ton aan werkzame stoffen gebruikt (800 ton aan producten). De consument (amateurgebruik) heeft doorgaans weinig kennis van de risico’s van deze producten. Dit blijkt uit een onderzoek van de Belgische Hoge Gezondheidsraad naar het gebruik van insecticiden binnenshuis.

 

In tegenstelling tot de professionele toepassers, is de consument weinig of niet beschermd tijdens de toepassing. Bij de beoordeling van deze producten wordt hier rekening mee gehouden. Meestal blijft de blootstelling ver beneden de veilige grenzen, zoals vastgesteld in de toxicologische risicobeoordeling. In deze risicobeoordeling wordt rekening gehouden met de verschillende blootstellingscenario’s van de gebruiker zelf, maar ook van de andere bewoners (bijvoorbeeld kinderen die op behandelde oppervlaktes spelen).

Volgens het rapport kan de blootstelling van de consument via biocidengebruik binnenshuis soms echter heel hoog zijn. Het goed lezen en opvolgen van de bijsluiter is dan nodig om een risicoloos gebruik te garanderen. De consument is zich hier niet altijd van bewust.
 
Lees meer. 

Zoeken:

Service