U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 5 juli 2016

Nieuwsbrief 5 juli 2016

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Save the date voor het KNB symposium!

Op 13 oktober 2016 is het KNB-symposium ‘Gebruiken wanneer nodig, beschikbaar als het moet’. Lees meer.

EU stofgoedkeuringsproces inzichtelijk op biociden.nl

De stappen in het Europese stofgoedkeuringsproces zijn inzichtelijk gemaakt via een aanklinkbare infographic op biociden.nl. Voor iedere stap is een aparte webpagina ingericht. De achterliggende informatie wordt de komende tijd nog aangevuld. Lees meer

Aandacht voor milieueffecten van biociden bij congres over ecotoxicologie

Finse onderzoekers hebben rodenticiden aangetroffen in vogels en zoogdieren die slachtoffer zijn geworden van het verkeer. Bij de beoordeling van de effecten van houtverduurzamingsmiddelen op het milieu zou het beter zijn als niet alleen wordt gekeken naar de werkzame stoffen, maar ook naar de additieven in de middelen. De concentratie van stoffen uit biociden die vanuit huishoudens in het milieu komt is hoger dan berekend, doordat dezelfde stoffen ook in andere huishoudelijke producten zitten. Deze en andere inzichten werden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Europese congres van de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). Lees meer

Desinfectiemiddelen met langere inwerktijd niet bruikbaar in ziekenhuizen

Desinfectiemiddelen die mogelijk op de markt komen en een langere inwerktijd hebben dan de huidige middelen op de markt, mogen in Nederland niet worden gebruikt in ziekenhuizen. Dit blijkt uit een beleidsnotitie van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Met dit standpunt reageert de WIP op de Europese richtlijnen die het mogelijk maken dat handdesinfectiemiddelen op de markt komen die een langere inwerktijd nodig hebben. Lees meer

Biociden in stuifmeel

Stuifmeel verzameld door bijen geplaatst in landbouw- en niet landbouwareaal in Indiana (USA) bevat zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. De stoffen met de hoogst gevonden concentraties vallen onder de stofgroep pyrethroïden. Deze stoffen worden als biociden gebruikt. Dit staat in een artikel in Nature Communications. Het effect van de aanwezigheid van deze stoffen op de bijenpopulaties was geen onderwerp van dit onderzoek. Lees meer.

Middelen voor handdesinfectie met 2-propanol zijn biociden

Producten bedoeld voor handdesinfectie met 2-propanol als werkzame stof worden als biociden beschouwd. Ze vallen onder productsoort 1 (menselijke hygiëne) van de Biocidenverordening (BPR). Ook middelen die bedoeld zijn voor chirurgische doeleinden vallen hieronder. Dit blijkt uit een besluit van de Europese Commissie. Lees meer.

Inspectie op gebruik desinfecteermiddelen door reinigingsbedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert reinigingsbedrijven dit jaar op het juiste gebruik van desinfecteermiddelen. Deze zijn nodig om bijvoorbeeld schimmels en bacteriën te doden op muren en vloeren of in luchtverversingssystemen. Bij onjuist gebruik kunnen ze schadelijk zijn voor mens en milieu. Lees meer.

Voorstel criteria voor hormoonverstorende stoffen

Op 15 juni is een voorstel van de Europese Commissie gepubliceerd voor criteria voor hormoonverstorende stoffen. Deze zijn nodig om in de verordeningen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden stoffen als hormoonverstorend aan te merken. De criteria zijn naast biociden en gewasbeschermingsmiddelen ook relevant voor andere verordeningen, zoals REACH. Lees meer.

Ctgb nieuws

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over biociden.

Ctgb-relatiedag: op zoek naar verbinding in streven naar duurzaamheid

Ruim tweehonderd gasten bezochten donderdag 9 juni 2016 de Ctgb-relatiedag. Lees meer.

Van de redactie

Dit is de laatste KNB nieuwsbrief voor de zomervakantie. De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 25 augustus. We wensen u een prettige zomer.

Zoeken:

Service