U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 5 juli 2016 Desinfectiemiddelen met langere inwerktijd niet bruikbaar in ziekenhuizen

Desinfectiemiddelen met langere inwerktijd niet bruikbaar in ziekenhuizen

Desinfectiemiddelen die mogelijk op de markt komen en een langere inwerktijd hebben dan de huidige middelen op de markt, mogen in Nederland niet worden gebruikt in ziekenhuizen. Dit blijkt uit een beleidsnotitie van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Met dit standpunt reageert de WIP op de Europese richtlijnen die het mogelijk maken dat handdesinfectiemiddelen op de markt komen die een langere inwerktijd nodig hebben.

De WIP stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. Hieronder vallen de richtlijnen ‘handdesinfectie van medewerkers’ en ‘reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen’ die door ziekenhuizen worden gevolgd. Deze richtlijnen behandelen onder andere de werkzaamheid tegen bacteriën en gisten, de virusclaim en de inwerktijd van desinfectiemiddelen.

Inwerktijd en virusclaim

Er kunnen handdesinfectiemiddelen op de markt komen met een inwerktijd tussen de 30 en 120 seconden. Handdesinfectiemiddelen met een inwerktijd langer dan 30 seconden zijn niet toegestaan in ziekenhuizen, doordat de WIP op dit moment vasthoudt aan haar huidige standpunt.

De WIP heeft nog geen standpunt bepaald over het omgaan met handdesinfectiemiddelen die alleen tegen bepaalde typen virussen werken. Het WIP beleid voor de virusclaim blijft daarom vooralsnog ongewijzigd. Handdesinfectiemiddelen moeten nog altijd werken tegen het volledige spectrum (alle virussen met en zonder envelop).

Voor de desinfectie van harde oppervlakken kunnen er middelen op de markt komen met een inwerktijd van maximaal 60 minuten. Voor ziekenhuizen is en blijft de inwerktijd volgens de Europese richtlijnen echter maximaal 5 minuten.  Bij de aanschaf van middelen voor het desinfecteren van oppervlakken, moet dus goed worden opgelet of deze mogen worden toegepast in ziekenhuizen.

Herziening WIP-richtlijnen

De beleidsnotitie meldt dat er dit jaar wordt gestart met de herziening van de richtlijnen voor ziekenhuizen voor ‘Handhygiëne medewerkers’ en ‘Preoperatieve handdesinfectie’. De herziening van de richtlijn ‘Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen’ is al in gang gezet. De beleidsnotitie geeft ook uitleg over hoe ziekenhuizen geschikte desinfectiemiddelen kunnen vinden via de website van het Ctgb.

Meer informatie

RIVM: Harmonisatie toetsingskader desinfectantia en beleid WIP

 

Zoeken:

Service