U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 5 juli 2016 Voorstel criteria voor hormoonverstorende stoffen

Voorstel criteria voor hormoonverstorende stoffen

Op 15 juni is een voorstel van de Europese Commissie gepubliceerd voor criteria voor hormoonverstorende stoffen. Deze zijn nodig om in de verordeningen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden stoffen als hormoonverstorend aan te merken. De criteria zijn naast biociden en gewasbeschermingsmiddelen ook relevant voor andere verordeningen, zoals REACH.

De hoofdlijn van het voorstel is dat de WHO-definitie uit 2002 wordt gevolgd. Deze definitie luidt: “ Een hormoonverstoorder is een stof of mix van stoffen die de functie van het hormoonsysteem verandert en daardoor negatieve effecten op de gezondheid van een intact organisme, zijn nageslacht of (sub)populaties veroorzaakt”.

Voor milieu geldt dat alleen effecten op populatieniveau worden meegenomen. De potentie van een stof of mix van stoffen om hormoonverstorend te zijn wordt niet in de criteria opgenomen. Verder doet de Europese Commissie met deze criteria geen uitspraak over het wel/niet mogelijke gebruik van een drempelwaarde voor de risicobeoordeling. Verder wordt er niet met sub-categorieën gewerkt zoals ‘potentieel hormoonverstorende stoffen’.

Tenslotte wordt voorgesteld om de gewasbeschermingsverordening te verruimen waardoor en hormoonverstorende stof toch kan worden toegelaten bij verwaarloosbaar risico.

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Zoeken:

Service