U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 7 april 2016

Nieuwsbrief 7 april 2016

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Biociden? Wat zegt u?

Veehouders en dierenartsen hebben vaak te weinig kennis van biociden, terwijl dit van belang is voor het terugdringen van dierziekten. Onderwijs en voorlichting kunnen helpen het tij te keren, zo betoogt Guillome Counotte in zijn column. Lees meer.

Antwoord op Kamervragen over bontkragen met formaldehyde

Uit een onderzoek van de NVWA blijkt dat de hoeveelheid giftige stoffen die kan vrijkomen uit behandelde bontkragen, lager is dan de hoeveelheid die nog acceptabel gevonden wordt. Minister Schippers ziet nu geen aanleiding om nationale maatregelen te nemen, zoals het verbieden van bont in textielproducten. Dit blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen van de Kamerleden Thieme (PvdD) en Van Gerven (SP), Koşer Kaya, Verhoeven, Van Veldhoven en Dijkstra (allen D66). Lees meer.

Brede aanpak nodig voor bestrijding bloedluis

Bij de bestrijding van bloedluizen bij pluimvee moet rekening worden gehouden met het gedrag van het plaagdier (in de nacht actief), de stalinrichtingen, de wijze van doorbesmetting door de bedrijfsvoering en het gebruik van beschikbare middelen. Dus hier is Integrated Pest Management een must. Dit blijkt uit verschillende artikelen die de afgelopen tijd over dit onderwerp gepubliceerd zijn. Lees meer.

Guidance in de maak voor in situ gegenereerde vrije radicalen

Volgens de Biocidenverordening hebben systemen die ter plekke (in situ) actieve stoffen maken, een toelating nodig. Soms betreft het reactieve stoffen met een korte levensduur. Voor deze radicalen moet, indien ze gebruikt worden als biocide, een EU stofdossier ingediend zijn voor 1 september 2016. Het RIVM heeft samen met het Ctgb een voorstel voor een guidance gemaakt voor de informatievereisten waaraan deze stofdossiers moeten voldoen. Lees meer.

Voorlichting aan booteigenaren over beter gebruik antifouling

Tijdens het KNB event over antifouling in september vorig jaar, waren stakeholders het eens dat er meer voorlichting moet komen om het gebruik van aangroeiwerende verf op boten te verduurzamen. Nu eigenaren hun boot klaarmaken voor een seizoen op het water, lopen er initiatieven om het gebruik van antifouling door particulieren te verduurzamen. Lees meer.

Nieuwe integrale versie handboek rattenbeheersing gepubliceerd

Het Ctgb heeft haar goedkeuring gegeven voor een nieuwe versie van het Handboek voor de beheersing van rattenpopulatie om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Professionele plaagdierbedrijven én agrariërs moeten hiermee aan dezelfde hoogwaardige kwaliteitseisen gaan voldoen om buiten de overlast van rattenpopulaties te kunnen beheersen. Lees meer.

Zoeken:

Service