U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 7 april 2016 Antwoord op Kamervragen over bontkragen met formaldehyde

Antwoord op Kamervragen over bontkragen met formaldehyde

Uit een onderzoek van de NVWA blijkt dat de hoeveelheid giftige stoffen die kan vrijkomen uit behandelde bontkragen, lager is dan de hoeveelheid die nog acceptabel gevonden wordt. Minister Schippers ziet nu geen aanleiding om nationale maatregelen te nemen, zoals het verbieden van bont in textielproducten. Dit blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen van de Kamerleden Thieme (PvdD) en Van Gerven (SP), Ko┼čer Kaya, Verhoeven, Van Veldhoven en Dijkstra (allen D66).

De minister verwijst naar een nadere risico-inschatting van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA concludeert dat de hoeveelheid giftige stoffen die kan vrijkomen onder het wetenschappelijk gezien acceptabele niveau ligt. Hierbij is nieuwe kennis over de carcinogeniteit van formaldehyde meegenomen.

De risico-inschatting is uitgevoerd naar aanleiding van het onderzoek door televisieprogramma Kassa en de stichting Bont voor Dieren naar giftige stoffen in bontkragen van kinderjassen. Deze kragen blijken onder andere formaldehyde te bevatten.

Kledingmerk stopt met de verkoop

Het kledingmerk Versano heeft besloten voorlopig te stoppen met de verkoop van bontkragen voor kinderen. Versano zegt geschrokken te zijn van de hoeveelheden formaldehyde en ethoxylaten die in de bontkragen zijn aangetroffen en ging ervan uit dat het geïmporteerde bont door de douane werd getest. Dat is echter niet zo.

Wettelijk kader

Op dit moment is het onduidelijk waar in het productieproces en met welke doel formaldehyde wordt toegepast op de bontkragen. Als formaldehyde als conserveringsmiddel wordt toegepast, dan is er sprake van het gebruik van formaldehyde als biocide. Als formaldehyde echter wordt toegepast als looimiddel, dan is geen sprake van een biocide toepassing.

Conservering van bont valt volgens het Ctgb onder productsoort 9: conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen. Toepassing van formaldehyde als biocide binnen deze productsoort is binnen de EU sinds 2012 niet meer toegestaan. Import van bontkragen die behandeld en geconserveerd zijn met formaldehyde (treated articles) van buiten de EU is per 1 maart 2017 verboden.

Meer informatie

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Bontkragen van kinderjassen vol schadelijk gif'


Zoeken:

Service