U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 7 april 2016 Biociden? Wat zegt u?

Biociden? Wat zegt u?

Veehouders en dierenartsen hebben vaak te weinig kennis van biociden, terwijl dit van belang is voor het terugdringen van dierziekten. Onderwijs en voorlichting kunnen helpen het tij te keren, zo betoogt Guillaume Counotte in zijn column.

Guillome Counotte
 
Hoe kunnen eindgebruikers verantwoord omgaan met middelen waar ze te weinig kennis over hebben? Samen met veehouders en dierenartsen werkt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) aan de preventie van dierziekten, het opsporen van nieuwe ziekten en het terugdringen van antibioticumgebruik.
 
Het verminderen van antibioticumgebruik begint vaak met goede hygiëne. Daarbij hoort reinigen van bijvoorbeeld gereedschap, schoeisel en stallen. Veehouders vragen vaak hoe ze moeten schoonmaken en welke middelen ze moeten gebruiken. Als dan wordt verteld dat schoonmaken en ontsmetten twee verschillende dingen zijn, haken veel veehouders al af. Als dan ook nog wordt gezegd dat alleen geregistreerde biociden mogen worden gebruikt voor ontsmetten, wordt het helemaal stil.
 
Dierenartsen weten alles over antibiotica, maar over biociden is hun nooit iets verteld. En dat is precies de reden waarom de eerste werkgroep ‘Dierhouderij’ van het Kennisnetwerk Biociden van start ging met als doel: helder krijgen welke knelpunten er zijn bij het gebruik van middelen in de dierhouderij. Het uiteindelijke doel was om de veehouderij als branche bekend te maken met een verantwoorde manier van toepassing van biociden en andere chemische middelen zodat uiteindelijk het veilig omgaan met biociden wordt bereikt.
 
In de tweede werkgroep ‘Dierhouderij’ is dit verder uitgewerkt. Aan de minister is geadviseerd om ervoor te zorgen dat zowel de agrarische als de universitaire opleidingen het thema biociden opnemen in hun lesprogramma.

Kip is geen varken

Maar ook bij de registratie van biociden is kennis van dieren nodig. Een kip is geen varken en ook geen koe. Iedere diersoort heeft een ander metabolisme en verdraagt sommige biociden wel of niet. Ontsmetten van drinkwaterleidingen met actief chloorcomponenten kan wel bij varkens en kippen, maar de pens van de koe verdraagt geen water waaraan ontsmettingsmiddelen zijn toegevoegd.

Dus ook gebruiksaanwijzingen moeten op dit vlak helder en eenduidig zijn. Veel fabrikanten zijn zich hiervan inmiddels bewust maar veehouders en dierenartsen soms nog niet. Ze kennen de werkzame stof niet of weten niet waar het voor staat. Dat kan ze niet worden verweten.

Daarom is goede verspreiding van kennis nodig via vakbladen en leesvoer voor veehouders en dierenartsen. Dit moet dan ook in de juiste bewoording: ontsmettingsmiddelen zegt hun iets, maar als in de kop van een stuk bijvoorbeeld staat: ‘gebruik biociden op de juiste manier’ dan zullen velen niet verder lezen omdat ze dit woord niet herkennen. Daar is dus werk aan de winkel.

Dr. Guillaume Counotte, toxicoloog, voorzitter werkgroep Dierhouderij I en II.

Zoeken:

Service