U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 7 april 2016 Guidance in de maak voor in situ gegenereerde vrije radicalen

Guidance in de maak voor in situ gegenereerde vrije radicalen

Volgens de Biocidenverordening hebben systemen die ter plekke (in situ) actieve stoffen maken, een toelating nodig. Soms betreft het reactieve stoffen met een korte levensduur. Voor deze radicalen moet, indien ze gebruikt worden als biocide, een EU stofdossier ingediend zijn voor 1 september 2016. Het RIVM heeft samen met het Ctgb een voorstel voor een guidance gemaakt voor de informatievereisten waaraan deze stofdossiers moeten voldoen.

Europese vlag 

Het gaat hierbij om systemen waarmee stoffen gegenereerd worden met behulp van bijvoorbeeld UV licht, elektriciteit of chemische reacties en die een zeer korte levensduur hebben. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van titanium dioxide dat onder invloed van UV-licht vrije radicalen doet vormen.

Systemen die vrije radicalen genereren en die gebruikt worden voor het bestrijden van (micro)organismen, mogen op de markt gebracht worden tot 1 september 2017. Na die datum alleen nog maar indien er op 1 september 2016 een EU stofdossier voor die radicalen is ingediend.

Het nieuwe richtsnoer (guidance) moet richting geven aan de het invullen van de informatievereisten. De vergadering van competente autoriteiten heeft in september 2015 besloten om zo’n richtsnoer te maken voor vrije radicalen. Nederland heeft destijds aangeboden hierin het voortouw te nemen. Het RIVM, samen met het Ctgb, heeft een voorstel gedaan voor deze guidance.

Het richtsnoer is op 8 februari jongstleden in een internationale workshop in Ede besproken met stakeholders (MKB, consultants) en lidstaten. Daarbij is het goed ontvangen. Vervolgens is het document geagendeerd in de vergadering van de competente autoriteiten van maart. Op dit moment kunnen lidstaten nog commentaar leveren. De bedoeling is dat het document uiterlijk in mei 2016 wordt vastgesteld.

Nieuw voor biociden

Een toelating voor systemen die ter plekke (in situ) biocideradicalen maken is nieuw onder de Biocidenverordening. Het was geen onderdeel van de Biociden Richtlijn, de voorloper van de Biocidenverordening. In Nederland gold al wel langer dat bepaalde van deze systemen een toelating nodig hebben. Vanwege die ervaring heeft Nederland aangeboden omeen leidende rol te spelen bij het ontwikkelen van een guidance.

Zie ook:

Biociden.nl: Vrije radicalen

In situ gegenereerde radicalen goedkeuringsplichtig als werkzame stof

ECHA: Ter plaatse gegenereerde werkzame stoffen 

Zoeken:

Service