U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 9 juni 2016

Nieuwsbrief 9 juni 2016

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Symposium Kennisnetwerk Biociden 2016

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert weer een symposium, begin oktober dit jaar. Het huidige overheidsbeleid is gericht op ‘Gebruiken alleen wanneer nodig, beschikbaar als het moet’. Voor bepaalde toepassingen is er zorg over beschikbaarheid van mogelijkheden en middelen wanneer biocidengebruik écht nodig is. Lees meer.

Wereldwijde afstemming methodieken en informatieuitwisseling biocidenregelgeving

Tot frustratie van menig multinational heeft elk land en ieder werelddeel zijn eigen wet- en regelgeving voor biociden. Daarnaast zijn wettelijke kaders voor producten als cosmetica, biociden en gewasbeschermingsmiddelen verschillend afgebakend. Voor Europese landen is de biocidenverordening een grote stap in de richting van harmonisatie. Maar de handel gaat verder dan Europa alleen. Daarom is er ook op wereldschaal uitwisseling van beoordelingsmethodieken en informatieuitwisseling over biocidenregelgeving. Lees meer.

Infectiepreventie in ziekenhuizen kan beter

Ziekenhuizen moeten reiniging en desinfectie beter organiseren en uitvoeren. Dit staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft 25 ziekenhuizen bezocht om verhoogde ziektelast en eventueel overlijden door (zorg)infecties in ziekenhuizen te verminderen. Lees meer.

Binnenkort biocidenregelgeving in Zuid Korea

Zuid Korea voert binnenkort regelgeving in voor biociden. Dit heeft het Zuid Koreaanse ministerie van milieu bekendgemaakt, zo schrijft het blad ChemicalWatch. Lees meer.

Deadline aanvraag voor plaatsing actieve stof in biocidenproduct

Uiterlijk 1 september 2016 moeten bedrijven een aanvraag hebben ingediend voor plaatsing (goedkeuring) van de actieve stof in biocideproducten die destijds niet onder de biocidenrichtlijn vielen maar die nu wel onder de biocidenverordening vallen. Lees meer.

ECHA biociden stakeholdersdag op 1 september

ECHA organiseert op 1 september 2016 de vierde biociden stakeholdersdag in Helsinki. Op de dag krijgen stakeholders informatie over de biocidenverordening en de instrumenten en ondersteuning die beschikbaar is voor bedrijven. Deelname is gratis. Lees meer.

Ctgb nieuws 25 mei

Naar het Ctgb nieuws van 25 mei over diverse toelatingen en intrekkingen van biociden. Lees meer.

Zoeken:

Service