U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 9 juni 2016 Infectiepreventie in ziekenhuizen kan beter

Infectiepreventie in ziekenhuizen kan beter

Ziekenhuizen moeten reiniging en desinfectie beter organiseren en uitvoeren. Dit staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft 25 ziekenhuizen bezocht om verhoogde ziektelast en eventueel overlijden door (zorg)infecties in ziekenhuizen te verminderen.

arts wast zijn handen

In het rapport staat dat reiniging en desinfectie een voortdurende bron van zorg zijn voor de IGZ. Verantwoordelijkheden zijn niet goed belegd, de schoonmaak wordt niet goed uitgevoerd, en er is onvoldoende controle op. De afdeling infectiepreventie is onvoldoende betrokken bij het schoonmaakbeleid. Raden van Bestuur sturen onvoldoende op een deugdelijke reiniging en desinfectie in het ziekenhuis.

De inspectie beveelt aan om de ‘richtlijn reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen’ van de Werkgroep Infectie Preventie op korte termijn te reviseren en vast te stellen. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de te gebruiken middelen, inclusief de middelen die recent op de markt gebracht zijn.

Juist gebruik van juiste middelen

De inspectie stelt dat schoonmaak en desinfectie tot doel heeft om micro-organismen te inactiveren om verspreiding tegen te gaan. Dit lukt alleen als er voldoende voorreiniging is geweest om het aantal aanwezige kiemen op het oppervlak terug te brengen, als een middel wordt gekozen dat geschikt is om het beoogde organisme te inactiveren en wanneer het op de juiste wijze wordt toegepast. De deskundigen infectiepreventie moeten bij de keuze voor desinfectantia rekening houden met al deze aspecten.

Zoals in de KNB-Nieuwsbrief van 25 februari 2016 is aangegeven zal de diversiteit in beschikbare desinfectiemiddelen in de toekomst groter worden.

Meer informatie

IGZ-rapport

Zoeken:

Service