U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 9 juni 2016 Wereldwijde afstemming methodieken en informatieuitwisseling biocidenregelgeving

Wereldwijde afstemming methodieken en informatieuitwisseling biocidenregelgeving

Tot frustratie van menig multinational heeft elk land en ieder werelddeel zijn eigen wet- en regelgeving voor biociden. Daarnaast zijn wettelijke kaders voor producten als cosmetica, biociden en gewasbeschermingsmiddelen verschillend afgebakend. Voor Europese landen is de biocidenverordening een grote stap in de richting van harmonisatie. Maar de handel gaat verder dan Europa alleen. Daarom is er ook op wereldschaal uitwisseling van beoordelingsmethodieken en informatieuitwisseling over biocidenregelgeving.

wereldbol in hand

Deze inspanningen krijgen met name vorm binnen de OECD (in het Nederlands afgekort als OESO). De Task Force on Biocides van de OECD (ook wel OECD working party on biocides genoemd) bevordert harmonisatie en ontwikkeling van testrichtlijnen en handleidingen voor biociden.

Delen van kennis en kunde

De task force wisselt informatie uit over datavereisten, formats en dossiers. Ook stellen de partijen elkaar op de hoogte van wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, zoals risico reducerende maatregelen, duurzaam gebruik en IPM.

Op 7 en 8 juni houdt de task force een bijeenkomst in Helsinki, waarbij wordt gesproken over consumentenblootstelling via gebruik en via contact met voeding. Ook wordt gesproken over duurzaamheid/risicoreductie/IPM, werkzaamheid en label-claims voor behandelde voorwerpen.

De Task Force on Biocides van OESO bestaat uit vertegenwoordigers van overheden van verschillende OECD landen en vertegenwoordigers van de industrie, zoals CEFIC en ACC. Ook Nederland is in de task force vertegenwoordigd. Wanneer er interessante publicaties uit de werkgroep komen, zal het Kennisnetwerk Biociden hier in deze nieuwsbrief aandacht aan besteden.

Meer informatie

Task Force on Biocides (OECD)

Zoeken:

Service