U bevindt zich op: Home Werkgroepen Stuurgroep Innovatie

Stuurgroep Innovatie

De stuurgroep Innovatie van het Kennisnetwerk Biociden brengt innovatieplannen, -initiatieven en -kennis bijeen.

Tijdens het KNB symposium in september 2012 hebben de deelnemers zich uitgesproken voor het starten van een werkgroep innovatie en beleid. Naar aanleiding daarvan heeft een klein gezelschap nagedacht over de invulling daarvan. Deze groep bestond uit: Lucas Kalkers (Denka Registrations B.V.), Anton Rietveld (RIVM), Mark Montforts (RIVM), Rob van Ittersum (IenM) en Reinout Hoevenaar (Platform Biociden/Nedefa). Zij hebben als primaire doelstelling geformuleerd:

voorstellen doen voor een werkbaar en breed gedragen nationaal beleid, gericht op het stimuleren van duurzame innovatie van bestaande en nog te registreren biociden.

De uiteindelijke werkgroep gaat dit verder aanscherpen en vormgeven.
Het genoemde gezelschap buigt zich op dit moment over de samenstelling van deze werkgroep. Hierbij ligt de focus op een gebalanceerde vertegenwoordiging van diverse invalshoeken.

Zoeken:

Service