De werkgroep Desinfectie was actief in 2010 en 2011. De werkgroep had als doel duidelijk te krijgen wanneer een middel als reinigingsmiddel en wanneer een middel als desinfectiemiddel aangemerkt moet worden. Desinfectiemiddelen zijn biociden en moeten worden toegelaten door het Ctgb. Voor reinigingsmiddelen is geen toelating nodig.

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
  • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
  • Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
  • PAKS BV
  • Werkgroep Infectie Preventie
  • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  • Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Resultaat: beslisboom

De Werkgroep Desinfectie heeft op 29 november 2010 een beslisboom opgesteld waarmee bepaald kan worden of een middel bedoeld is als reinigingsmiddel of als desinfectiemiddel.

De beslisboom richt zich op de bestemming van het middel: er is sprake van een desinfectiemiddel als de claim, de marketing of het aanbevolen gebruik op desinfectie wijst. Daarmee laat de beslisboom het daadwerkelijk gebruik van een middel door een toepasser buiten beschouwing.

Toepassing beslisboom

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de beslisboom gebruik om haar handhavingsbeleid in de vullen en vast te leggen in een Leidraad voor de bepaling van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen (biociden). Een link naar de beslisboom vindt u rechtsboven op deze pagina.