Biociden zijn stoffen of mengsels die gebruikt worden om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen. Het produceren, verhandelen en gebruiken van deze middelen is een vak apart. De informatie die professionals tot zich moeten nemen, groeit in omvang en complexiteit. Het Kennisnetwerk Biociden heeft als doel de stakeholders te faciliteren door hen te voorzien van relevante informatie, maar vooral ook door veranderingen te katalyseren door als platform te dienen voor de KNB-leden. Iedereen die met biociden van doen heeft (producenten, beleidsmakers, adviseurs, toepassers, etc.) kan van het Kennisnetwerk gebruik maken.

KNB Nieuwsbrief

Met de KNB Nieuwsbrief brengen we actuele informatie onder de aandacht. Het gaat hierbij om informatie die door de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd. Ook geeft de nieuwsbrief een overzicht van bijeenkomsten en publicaties over biociden.
Aanmelden nieuwsbrief.

KNB LinkedIn

Binnen de besloten LinkedIn-groep van het Kennisnetwerk wordt kennis gebracht maar ook gehaald. Naast nieuwsberichten kunt u ook oproepen voor deelname aan discussiegroepen verwachten.

KNB Events van Kennisnetwerk Biociden

Tijdens de zogenaamde ‘KNB events’ van het Kennisnetwerk Biociden gaan deelnemers met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van biociden. Het Kennisnetwerk Biociden faciliteert zo de dialoog op basis van goede informatie en kennis om knelpunten bloot te leggen. De deelnemers zijn vaak afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid, handhaving en kennisinstituten. Tijdens de events komen vertegenwoordigers van de verschillende branches en sectoren aan het woord. De (actuele) onderwerpen waarover gesproken wordt lopen door het brede toepassingsgebied van biociden uiteen. De problematiek rondom deze onderwerpen is vaak ingewikkeld en oplossingen liggen niet direct voor de hand. De KNB events sporen daarom betrokken partijen aan om na te denken over oplossingen. De events zijn over het algemeen beperkt in omvang en worden meerdere keren per jaar georganiseerd.

Nieuwsberichten

Maak gebruik van de KNB LinkedIn-groep

Naast de nieuwsbrief en website beheert het Kennisnetwerk Biociden ook een LinkedIn-groep. Hiermee willen we een platform bieden om elkaar eenvoudig te bereiken met nieuws over biociden en behandelde voorwerpen. 

18-11-2021 | 10:45
vrouw doet mondkapje op

Chemische veiligheid mondkapjes

Het RIVM maakte begin deze maand bekend dat er meer kennis nodig is om de veiligheid van chemische stoffen in niet-medische mondkapjes te kunnen beoordelen.

18-11-2021 | 09:30
Meer nieuws