Tijdens zogenaamde KNB Events gaan leden van het kennisnetwerk met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van biociden. De evenementen zijn beperkt in omvang, worden meerdere keren per jaar georganiseerd en zijn gericht op actuele ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten komen vertegenwoordigers van branches en sectoren aan het woord.

Agenda

Biociden in textiel: hoe zit dat?

Antibacteriële sportkleding, schimmelvrije tapijten en bekledingsstoffen, insectwerende werkkleding, schimmelwerende tentdoeken en geurvrije sokken. Grote kans dat dit textiel bestrijdingsmiddelen bevat die biociden worden genoemd. Wat zijn die biociden nu eigenlijk? Welke mogen wel en welke niet? Wat zijn de ervaringen binnen de textielbranche met biociden? Dit en meer komt aan de orde tijdens dit event, een samenwerking tussen het Kennisnetwerk Biociden en Modint. Lees meer.

Verslagen

Bijeenkomst 'Boer en Biociden - biocidengebruik in de veehouderij'

Op veehouderijen wordt voor diverse activiteiten gebruik gemaakt van biociden. Centraal stond de vraag hoe je als veehouder je vee kunt beschermen tegen plaagdieren en infecties. En hoe je tegelijk geen economische schade lijdt door onjuist gebruik of illegale middelen. De veehouder is verantwoordelijk, maar hoe komt hij/zij aan voldoende kennis? Hierover spraken we op 23 mei 2019 tijdens de bijeenkomst 'Boer en Biociden' van het Kennisnetwerk Biociden. Lees meer.

Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing

Sinds 2015 staat geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) centraal bij de aanpak van knaagdieren. Wat gaat er goed bij deze aanpak en hoe kan het beter? Hierover is gesproken op 6 november 2018 tijdens een goed bezochte bijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden. Lees meer.

Ontbijtbijeenkomst 'Algenbestrijding op kunstgrasvelden'

Hoe bestrijd je algen op kunstgras? Wat mag wel en wat mag niet? Daar is meer helderheid over nodig. Dit en meer volgde uit het Kennisnetwerk Biociden (KNB) event ‘Algenbestrijding op kunstgras: welke rol hebben biociden?’ van 21 juni 2018.  Zo’n tachtig vertegenwoordigers van sportverenigingen, bedrijven, gemeentes en andere overheden kwamen bij elkaar. In de discussie die volgde op de presentaties was er oog voor de toekomst: het is tijd voor innovatie. Lees meer.

Netwerkbijeenkomst 'Biociden vanuit Europees perspectief'

Op woensdag 18 april 2018 organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een netwerkbijeenkomst over Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden. Mario Nagtzaam (senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector biociden bij Directoraat-Generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie) sprak met bijna honderd vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid en kennisinstellingen. Lees meer.

Bijeenkomst 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart'

Op 24 oktober 2017 was er de bijeenkomst 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’. De bijeenkomst richtte zich op regelgeving (biocidenbeleid en  handhaving), voorlichting aan booteigenaren en de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven (innovatie). Lees meer.

Bijeenkomst 'Veilig en gezond weefsels conserveren – nu en in de toekomst, 'Welkom in elkaars wereld''

Op 26 september 2017 organiseerde het Kennisnetwerk de bijeenkomst ‘Welkom in elkaars wereld’. Hierin kwamen de werelden van de weefselconservering, de ontwikkeling van weefselconserveringsmiddelen en de biocidenregelgeving bij elkaar. Te zien was hoe professionals in de verschillende werelden veilig en gezond weefsel conserveren bevorderen. Lees meer.

KNB/WIP minisymposium 'Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg'

Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) organiseerden op 14 november 2016 een discussiebijeenkomst over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Het doel van de bijeenkomst was het delen van kennis over de biocidenregelgeving en de beoordeling van desinfectiemiddelen en het bespreken van de knelpunten rond het gebruik van en de regelgeving voor desinfectiemiddelen. Lees meer.

KNB symposium 2016 'Biociden genoeg - Genoeg biociden'

Op 13 oktober 2016 vond het symposium ‘Biociden genoeg – Genoeg biociden’ plaats in het LEF Future Center in Utrecht. Tijdens het symposium kwamen producenten, handelaren, professionele gebruikers, medewerkers van overheidsinstellingen en consumentenorganisaties bijeen. Lees meer.

Bijeenkomst 'Gebruik van formaldehyde in voetenbaden'

Het gebruik van voetbaden voor vee is onontbeerlijk ter voorkoming van klauwaandoeningen. Toch is het nodig om te zoeken naar alternatieven. Het gebruik van voetbaden is arbeidsintensief, koeien (vooral jong vee) bieden soms veel weerstand tegen voetenbaden, maar bovenal bevatten de meeste voetenbaden formaline (een oplossing van formaldehyde). Daarom organiseerde het Kennisnetwerk Biociden op 29 september 2016 een bijeenkomst waarin betrokkenen uit de veehouderijsector en overheidspartijen elkaar informeren over de meest recente ontwikkelingen en zoeken naar oplossingen. Lees meer.

Bijeenkomst 'Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven'

Meer voorlichting kan helpen bij het duurzamer bestrijden van aangroei op boten in de pleziervaart. Deze conclusie trekken meer dan 20 vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die met elkaar in gesprek gingen tijdens het KNB event ‘Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven’ op 17 september 2015. Lees meer.