U bevindt zich op: Home Nieuws NieuwsArchief Bromadialon bevattende biociden in Duitsland toegelaten, maar ingeperkt

Bromadialon bevattende biociden in Duitsland toegelaten, maar ingeperkt

De aanvraag tot wederzijdse erkenning van vier biocide producten met bromadialon als werkzame stof heeft geleid tot een inperking van het gebruik in Duitsland. De betreffende producten zijn rodenticiden. De producten zijn in Duitsland op de markt toegelaten, maar ze mogen uitsluitend door opgeleide professionele gebruikers of professionele gebruikers met een vergunning worden gebruikt.

Bromadiolon is een bloedstollingsremmer waarvan bekend is dat er risico’s zijn voor niet-doeldieren en het milieu, en van onbedoelde inname door kinderen. Bij opname van bromadiolon in de lijst van toegestane stoffen werd een restrictie opgenomen. Lidstaten werden verplicht bij toelating van producten die bromadiolon bevatten, het gebruik te beperken tot professionele gebruikers. Deze beperking was bij eerdere toelating van deze producten in Ierland niet meegenomen.

Bekijk de Europese wetgeving bij dit besluit:
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE tot goedkeuring van door Duitsland overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad aangemelde beperkingen van toelatingen voor het gebruik van bromadiolon bevattende biociden

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION approving restrictions of authorisations of biocidal products containing bromadiolone notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

 

 

Zoeken:

Service