U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief 2015 Nieuwsbrief 16 juni 2015

Nieuwsbrief 16 juni 2015

Column: Kees Le Blansch over Behandelde Voorwerpen

Weet u wat Behandelde Voorwerpen zijn en wat de Biocidenverordening daarover voorschrijft? Vraag het producenten van behandelde voorwerpen, importeurs, groothandelaren en detaillisten, en het antwoord dat je krijgt is: ‘huh?’ Werk aan de winkel voor het Kennisnetwerk Biociden dus. Lees meer.

Helpdesk Behandelde voorwerpen

Veel producten op de Nederlandse markt zijn behandelde voorwerpen, waarvoor allerlei regels gelden. Omdat deze regels nog veel vragen oproepen bij bijvoorbeeld producenten en leveranciers, heeft de overheid een helpdesk opgericht. Lees meer.

Lidstaten steunen voorstel van Europese Commissie om eisen aan labelling van behandelde voorwerpen te stellen

Het voorstel is om eisen aan labelling op te nemen binnen de toelatingsprocedure. Behandelde voorwerpen moeten worden gelabeld als de werkzame stof aan één van de volgende eigenschappen voldoet:

  • categorie 1 or 1A huidallergeen;
  • inhalatie allergeen;
  • zeer persistent en/of zeer bioaccumulerend, of;
  • zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH.

Naar het artikel van ChemicalWatch.

Geen totaalverbod op onkruidverdelger Roundup

Het onkruidmiddel Roundup wordt vooralsnog niet totaal verboden. Spuiten van het chemische bestrijdingsmiddel op de stoep mag vanaf 1 januari volgend jaar niet meer, maar voor een totaalverbod waaronder ook de landbouw zou vallen, is geen meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en CDA zijn tegen een verbod. De PvdA voelt er wel voor, maar denkt dat er op dit moment te veel juridische bezwaren zijn.
Naar het bericht van de NOS.

China neemt maatregelen tegen glutaaraldehyde

China neemt maatregelen om risico’s te verminderen van productie, verkoop en gebruik van desinfectanten die glutaaraldehyde bevatten. Zo worden producenten verantwoordelijk gemaakt voor het testen van hun producten op risico’s voor de volksgezondheid en worden toezicht en handhaving verzwaard. Naar het artikel van ChemicalWatch.

Officiële bekendmakingen Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip.
Naar Staatscourant 2015 nr. 14677.
Naar Staatscourant 2015 nr. 13771.

Belangrijke mededeling voor bedrijven die werkzame stoffen of biociden op de markt brengen

Vanaf 1 september 2015 mag een biocide alleen op de EU markt en dus ook op de Nederlandse markt  worden verhandeld als de producent of leverancier van de in het biocide aanwezige relevante stof of de producent of de leverancier van het biocide voor het toepasselijke producttype voorkomt op de artikel 95 lijst van de Biocidenverordening. Heeft u gecontroleerd of de producent of leverancier van uw biocide of van de relevante stof in uw biocide voorkomt op deze lijst?
Naar het bericht op de Ctgb website.

Zoeken:

Service