U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 15 september 2016

Nieuwsbrief 15 september 2016

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

KNB/WIP minisymposium: Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg

Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) nodigen u van harte uit voor een informatie- en discussiebijeenkomst over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Focus ligt op de regelgeving voor biociden, de toelatingsbeoordeling en richtlijnen. De bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 14 november 2016 bij het RIVM in Bilthoven. Lees meer.

Symposium 2016

Op 13 oktober 2016 organiseert het Kennisnetwerk Biociden het symposium 'Biociden genoeg, genoeg biociden'. Het huidige overheidsbeleid is gericht op ‘Gebruiken alleen wanneer nodig, beschikbaar als het moet’. Voor bepaalde toepassingen bestaat er zorg over beschikbaarheid van mogelijkheden en middelen wanneer biocidengebruik écht nodig is. Maar wat is er nodig aan onderzoek, samenwerking en beleid om noodzakelijke toepassingen verantwoord te blijven uitvoeren? Deze vragen staan centraal op het symposium. Lees meer.

KNB brengt partijen in gesprek over het gebruik van formaldehyde in voetenbaden

Het gebruik van voetbaden voor vee is onontbeerlijk ter voorkoming van klauwaandoeningen. Toch is het nodig om te zoeken naar alternatieven. Het gebruik van voetbaden is arbeidsintensief, koeien (vooral jong vee) bieden soms veel weerstand tegen voetenbaden, maar bovenal bevatten de meeste voetenbaden formaline (een oplossing van formaldehyde). Daarom organiseert het Kennisnetwerk Biociden een bijeenkomst waarin betrokkenen uit de veehouderijsector en overheidspartijen elkaar informeren over de meest recente ontwikkelingen en zoeken naar oplossingen. Lees meer.

Beoordeling technische gelijkwaardigheid als voorwaarde bij data-sharing mogelijk, maar niet verplicht

Biocidenproducenten mogen de beoordeling van technische gelijkwaardigheid opnemen in hun voorwaarden voor data-sharing. Het gaat hierbij onder andere om de beoordeling van de chemische samenstelling en het risicoprofiel. Dit staat in het eerste besluit dat ECHA’s kamer van beroep heeft genomen over het delen van gegevens in het kader van de Europese Biocidenverordening. Lees meer.

Ctgb: "Toelatinghouder wees attent op de gewijzigde classificatie van formaldehyde"

Het Ctgb constateert dat toelatinghouders in een aantal gevallen de verplichtingen niet nakomen die volgen uit de gewijzigde CLP-classificatie van de stof formaldehyde. Tot op heden heeft het Ctgb slechts voor één toegelaten middel een dergelijke aanvraag ontvangen. Gezien de verzwaarde classificatie van formaldehyde (carcinogeen 1B), wijst het Ctgb op de eigen verantwoordelijkheid van toelatinghouders om de etiketten aan te passen. Lees meer.

Paardendeken met permethrine is biocide

Een paardendeken die bedoeld is voor de bescherming van paarden en hun omgeving tegen insecten (dazen en stalvliegen) is een biocide. Dit blijkt uit een besluit van de Europese Commissie. De deken wordt beschouwd als biocide omdat de primaire werking een biocidale werking is. Lees meer.

Video opnamen van ECHA’s Biocides Stakeholders' day beschikbaar

Ongeveer 120 personen bezochten ECHA’s Biocides Stakeholders' day op 1 september 2016 in Helsinki. Bezoekers kregen informatie over de Europese Biocidenverordening en de beschikbare tools en ondersteuning. De focus lag op bedrijven, ECHA en de Europese Commissie. Het doel was om bedrijven te informeren over hun rol en wettelijke verplichtingen. Naar de video-opnamen van deze bijeenkomst

 

Zoeken:

Service