U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 17 maart 2016

Nieuwsbrief 17 maart 2016

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Antifouling verbazing

Column door Dirk Fokkema, zeiler en professional communicatie "Samen Zeilen" over wetgeving, voorlichting en verrassing rond aangroeiwerende verf voor schepen. Lees meer.

Deelnemers voor vier werkzame stoffen in desinfectantia uit werkprogramma

Voor vier werkzame stof – productsoort combinaties in het werkprogramma hebben de deelnemers zich teruggetrokken. Het gaat om citroenzuur in productsoort 1, chloordioxide in productsoort 1, natriumpyrithion in productsoort 3 en cetylpyridiniumchloride in productsoort 2. ECHA heeft een kennisgevingsprocedure gestart. Belanghebbenden kunnen voor februari 2017 een kennisgeving indienen om de rol van deelnemer over te nemen. Lees meer.

Publieke consultatie voor vervanging stof voor drinkwaterdesinfectie

Belanghebbenden kunnen bij ECHA informatie indienen over alternatieven voor werkzame stoffen die voor vervanging in aanmerking komen. Het gaat om de stof PHMB (Polyhexamethylene biguanide). ECHA wil informatie over alternatieven voor toepassing van de stof in producten voor het desinfecteren van drinkwater voor mens en dier (productsoort 5). De stof is niet eerder voor dit doel goedgekeurd. Lees meer.

ECHA publiceert rekeninstrument voor blootstellingsschatting milieu

ECHA heeft voor een aantal emissiescenario-documenten (ESDs) en productsoorten rekeninstrumenten gepubliceerd. Doel is het harmoniseren van deze emissie-berekeningen door zowel lidstaten als industrie-partijen. ESDs zijn documenten waarin is vastgelegd hoe de emissie van werkzame stoffen naar het milieu moet worden berekend. Deze berekening is nodig voor het onderdeel milieu van de risicobeoordeling van biociden. De berekening levert uiteindelijk een concentratie werkzame stof in het milieu op. Meer informatie.

Zoeken:

Service