U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 18 januari 2018 Evaluatie knaagdierbeheersing start naar verwachting dit jaar

Evaluatie knaagdierbeheersing start naar verwachting dit jaar

Naar verwachting start Wageningen University and Research in 2018 met een evaluatie van het geïntegreerd plaagdiermanagement (IPM) voor ratten. Dat staat in het antwoord van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vragen van de Tweede Kamer.

De minister stelt dat de ministeries van LNV, VWS en IenW gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van ratten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor beleid voor toelating en gebruik van biociden, waar ook rodenticiden onder vallen. Ook schrijft de minister dat ziektes als gevolg van ratten niet toenemen.

Geïntegreerd plaagdiermanagement

Het beleid van de minister is gericht op het voorkómen van onbeheersbare situaties. Preventie staat aan de basis van IPM. In de opleiding, examinering van het vakbekwaamheidsbewijs voor professionele plaagdierbeheersers en in de licentie voor beheersing op een agrarisch bedrijf is IPM opgenomen. Ook heeft het Ctgb IPM verplicht gesteld voor het buitengebruik van anticoagulantia, het meeste gebruikte typebestrijdingsmiddel tegen ratten.

Lees meer:

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'De overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast van ratten'

KNB draagt bij aan aanpak knaagdierbestrijding

Nieuwsbericht RIVM: Ziekten via knaagdieren onder de loep

 

Zoeken:

Service