U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 28 april 2016 Richtlijnen nodig voor nanovereisten in biocidenverordening

Richtlijnen nodig voor nanovereisten in biocidenverordening

Er is behoefte aan specifieke richtlijnen om de uitvoering van nanospecifieke informatievereisten in de Biocidenverordening mogelijk te maken. Dit stelt het RIVM naar aanleiding van een recente publicatie van Deense wetenschappers over de manier waarop nanospecifieke vereisten in de biocidenwetgeving uitpakken in de praktijk. De Deense bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nanomaterials.

Er zijn volgens het RIVM wel mogelijkheden om gegevens die niet (volledig) volgens richtlijnen zijn uitgevoerd, te gebruiken voor risicobeoordeling. Er ontbreken in veel gevallen gegevens over de lange termijneffecten van nanomaterialen in het milieu. Desondanks is een risicobeoordeling niet onmogelijk. Wel zullen de onzekerheden in de risicobeoordeling hierdoor toenemen. RIVM signaleert ook dat er een behoefte is om de kennisontwikkeling met betrekking tot de risicobeoordeling.

Effecten op het milieu

De Deense onderzoekers hebben door middel van een casus bekeken in hoeverre de vereiste nanospecifieke toxiciteitsgegevens konden worden ingevuld uit de openbare wetenschappelijke literatuur. De casus ging over koperoxide-nanodeeltjes en de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van effecten op het watermilieu. Daarbij werd gekeken naar algen, watervlooien en vissen.

Omdat de Biocidenverordening zelf geen richtlijnen geeft over hoe de nanospecifieke gegevens precies moeten worden aangeleverd, gebruikten de onderzoekers aanbevelingen van de OESO over het testen van nanomaterialen hierbij als leidraad.

De onderzoekers concludeerden dat de beschikbare toxiciteitsgegevens voor koperoxide slechts een deel van de informatievereisten konden opvullen. Zo waren er bijvoorbeeld relatief veel gegevens beschikbaar over kortetermijneffecten, maar slechts weinig gegevens over langetermijneffecten en ophoping in de voedselketen. Bovendien werd in veel studies niet aan de aanbevelingen van de OESO voldaan, waardoor de gegevens niet bruikbaar werden geacht om de nanospecifieke informatievereisten in te vullen.

Vernieuwing nodig bij risicobeoordeling nanodeeltjes

In een eerder rapport constateerde het RIVM dat vernieuwing nodig is voor de risicobeoordeling van nanotechnologie. De huidige modellen en technieken geven nog niet voldoende zekerheid in de beoordeling in hoeverre nanodeeltjes en -materialen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er zijn aanwijzingen dat sommige nanodeeltjes schadelijke eigenschappen hebben, maar het is onvoldoende duidelijk waarom dat juist bij die deeltjes het geval is. Voor weer andere nanodeeltjes is er vooralsnog geen reden tot zorg.

Lees meer:

Zoeken:

Service