U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 4 februari 2016 Stoffen (niet) goedgekeurd door Europese Commissie

Stoffen (niet) goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de afgelopen periode verschillende stoffen goedgekeurd en stoffen niet goedgekeurd voor gebruik in biociden.

 

Bifenyl-2-ol

bifenyl-2-ol is goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in de productsoorten 1 (menselijke hygiëne), 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt), 4 (voeding en diervoeders), 6 (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag) en 13 (vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden);

PHMB (1600; 1.8)

PHMB (1600; 1.8) in de productsoorten 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt), 3 (Dierhygiëne) en 11 (Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen). Ook is PHMB (1600; 1.8) goedgekeurd voor gebruik in productsoort 4 (Voeding en diervoeders).

PHMB (1600; 1.8) is niet goedgekeurd voor gebruik in de productsoorten 1 (Menselijke hygiëne), 6 (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag) en 9 (Conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen);

C(M)IT/MIT (3:1)

C(M)IT/MIT (3:1) in de productsoorten 2 (Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt), 4 (Voeding en diervoeders), 6 (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag), 11 (Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen), 12 (Slijmbestrijdingsmiddelen) en 13 (vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden).

Cybutrine, Triclosan en 2-butanon, peroxide

De volgende werkzame stoffen zijn niet goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden:

- Cybutrine in productsoort 21 (Aangroeiwerende middelen);

- Triclosan in productsoort 1 (Menselijke hygiëne);

- 2-butanon, peroxide in de productsoorten 1 (Menselijke hygiëne) en 2 (Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt).

Hexaflumuron

In november 2015 is de stof hexaflumuron goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 18 (Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen).

De werkzame stof hexaflumuron is zowel persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) bevonden. De stof zou daarmee voldoen aan een van de uitsluitingscriteria voor goedkeuring volgens de biocidenverordening. Omdat de beoordeling van het dossier is afgerond voor 1 september 2013, is deze nog uitgevoerd onder de biocidenrichtlijn (98/8/EG). Daarom is de stof wel goedgekeurd, maar alleen mits voorwaarden bij het gebruik in acht worden genomen.

Wel geldt dat de stof door de genoemde eigenschappen voor vervanging in aanmerking komt. Ook gelden speciale voorwaarden voor producten met hexaflumuron, bijvoorbeeld: het risico voor mens, dier en milieu aan blootstelling van de stof is verwaarloosbaar of: het is bewezen dat de stof essentieel is om een ernstig gevaar voor mens, dier of milieu te voorkomen. Het Ctgb zal beoordelen of bij producttoelating aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Uit N,N′-methyleenbismorfoline vrijkomende formaldehyde

Ook is in november 2015 uit N,N′-methyleenbismorfoline vrijkomende formaldehyde goedgekeurd als werkzame stof voor gebruik in biociden in de productsoorten 6 (Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag) en 13 (Vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden).

Meer informatie

Voor informatie over stoffen die in het verleden zijn goedgekeurd voor bepaalde productsoorten, raadpleeg de website van ECHA.

Zoeken:

Service