U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 5 juli 2016 Middelen voor handdesinfectie met 2-propanol zijn biociden

Middelen voor handdesinfectie met 2-propanol zijn biociden

Producten bedoeld voor handdesinfectie met 2-propanol als werkzame stof worden als biociden beschouwd. Ze vallen onder productsoort 1 (menselijke hygiëne) van de Biocidenverordening (BPR). Ook middelen die bedoeld zijn voor chirurgische doeleinden vallen hieronder. Dit blijkt uit een besluit van de Europese Commissie.

arts wast zijn handen

Er is een aanvraag gedaan voor een Unietoelating volgens de BPR (artikel 41) voor een groep van gebruiksklare producten met 2-propanol als werkzame stof. Duitsland was van mening dat dit type producten geneesmiddelen zijn. Geneesmiddelen voor de mens worden toegelaten volgens Richtlijn 2001/83/EG. Duitsland heeft de Europese Commissie gevraagd uitspraak te doen of deze producten geneesmiddel of biocide zijn. De BPR biedt de mogelijkheid om de Commissie om een dergelijke uitspraak te vragen.

De Commissie is van mening dat deze producten met 2-propanol alleen bedoeld zijn om de hoeveelheid micro-organismen op de handen te verminderen en het risico op overdracht via besmette handen te beperken. Daarmee vallen ze onder de definitie van biocide. Het beoogde gebruik valt niet onder de definitie van geneesmiddelen. Het besluit over deze producten is vastgelegd in een Uitvoeringsbesluit.

Zoeken:

Service